Gmina Szemud Samorząd Wokół nas

Region. Program „Aktywne Sołectwo”. Ręboszewo, Rąb, Skrzydłowo i Osowo z dofinansowaniem

Prawie 600 tys. zł na zmiany w kilkudziesięciu pomorskich wsiach. Dzięki dotacji w ramach programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie” wsparcie otrzyma 30 miejscowości. Wśród nich jest kilka z powiatu kartuskiego i kościerskiego.

Decyzję o przekazaniu wsparcia podjęli radni województwa podczas ostatniej sesji. W głosowaniu nad uchwałą przyznającą dotacje radni byli jednogłośni. Ideą „Aktywnego Sołectwa” jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Wspólne inicjatywy realizowane na obszarach wiejskich województwa pomorskiego nie tylko wzmacniają tożsamość i integrację lokalną, ale w dużej mierze służą poprawie ładu przestrzennego i podniesieniu atrakcyjności tych obszarów. Powyższe działanie wpływa na integrację i aktywizację społeczności wiejskich, tak aby współdziałali oni na rzecz rozwoju wspólnoty regionalnej i społeczności lokalnych.

W tym roku odbyła się już szósta edycja konkursu, w którym o środki z budżetu województwa mogły aplikować sołectwa z całego naszego regionu.

– Złożonych zostało 70 wniosków, a 30 ostatecznie przyjętych przez specjalną komisję powołaną przez marszałka województwa pomorskiego – mówi Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Na realizację swoich inwestycji pomorskie sołectwa otrzymały łącznie prawie 600 tys. zł.

Wnioski z naszych powiatów

Przyznane wsparcie posłuży poprawie warunków życia mieszkańców wsi, m.in. poprzez budowę lub modernizację istniejącej infrastruktury rekreacyjnej. Przykładowo, w Ręboszewie – gmina Kartuzy zagospodarowany zostanie plac rekreacyjno-integracyjny, a w Koleczkowie – gmina Szemud odnowiony zostanie plac zabaw na terenie Kaszubskiego Klubu Sportowego. Z kolei w Rąbie – gmina Przodkowo powstanie siłownia pod chmurką. Natomiast w Skrzydłowie – gmina Nowa Karczma urządzony zostanie teren rekreacyjny. Z kolei w Osowie – gmina Karsin wybudowany będzie teren rekreacyjny. Każde z sołectw otrzymało po 20 tys. zł wsparcia.

Nad/opr.red

Komentarze