Wokół nas

Region. Program ,,Moja Woda”. Kolejne pieniądze na oszczędzanie wody

Mieszkańcy Pomorza, którzy nie zdążyli skorzystać z dofinansowania na przydomową retencję w pierwszej edycji programu „Moja Woda”, od dziś mogą ponownie składać wnioski. Przyjmowaniem i rozpatrywaniem dokumentów zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Program „Moja Woda” w 2020 roku spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród osób, którym na sercu leży problem zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. W odpowiedzi na potrzeby związane z oszczędzaniem tych wód rusza właśnie druga edycja programu. Od dziś właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych w województwie pomorskim znów mogą ubiegać się o dofinansowanie mikroinstalacji retencyjnych.

Start kolejnej edycji programu był oczywisty. Wnioskodawcy w krótkim czasie wykorzystali zeszłoroczną pulę środków. To pokazuje, że bardzo poważnie podchodzą do niepokojącej sytuacji wód. Szybko pomniejszające się zasoby wody pitnej na świecie to problem dotykający nas wszystkich, dlatego warto skorzystać z okazji, dzięki której niewielkim kosztem własnym można zacząć oszczędzać m.in. deszczówkę  mówi Marcin Osowski, prezes WFOŚiGW w Gdańsku

Ponad 4,7 mln zł dla Pomorza

W tej edycji do mieszkańców województwa pomorskiego trafi łącznie 4,7 mln zł. Dofinansowanie obejmuje 80% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota, jaką można otrzymać, to 5 tys. zł. 

Koszty kwalifikowane obejmują zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na różne elementy instalacji służących m.in. do zebrania wód opadowych do różnego rodzaju zbiorników, studni chłonnych, ogrodów deszczowych czy zielonych dachów,

do instalacji automatycznego nawadniania.

– W tej edycji programu wprowadzonych zostało kilka znaczących zmian. Jedną z istotniejszych jest ta, że obecnie beneficjent może otrzymać dotację na kilka zbiorników o różnych pojemnościach pod warunkiem, że ich łączna pojemność będzie wynosiła powyżej 2 m3 – tłumaczy Kamila Kujawska, koordynator programu ,,Moja Woda”

Do kiedy składać wnioski?

Koszty związane z tymi instalacjami mogą być ponoszone od 1 czerwca ubiegłego roku do 30 czerwca 2024r. Oznacza to, że do programu kwalifikują się inwestycje rozpoczęte jeszcze w ubiegłym roku. Ważne jednak jest, by inwestycja nie była zakończona do momentu złożenia wniosku. Wnioskodawca ma dokładnie rok na wykonanie zadania od momentu złożenia pierwszej wersji wniosku do Funduszu. Nabór wniosków potrwa do czasu rozdysponowania puli środków.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Portal Beneficjenta na stronie WFOŚiGW w Gdańsku. Jednocześnie należy albo wysłać wersję papierową pocztą na adres WFOŚiGW w Gdańsku, albo złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ePUAP.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie WFOŚiGW:https://wfos.gdansk.pl/konkursy/moja-woda-edycja-2021

Nad/opr.red

Komentarze