Gmina Somonino Samorząd Wokół nas

Somonino. Ponowne zamieszanie wokół byłej już cegielni. Kto stoi za całą sprawą?

16 i 17 października ciężki sprzęt dokończył rozbiórkę cegielni. Stało się to chociaż była wpisana do rejestru zabytków. Wyburzono mimo interwencji i protestu odpowiednich służb. To, co wydarzyło się, ponownie „ruszyło” mieszkańców obawiających się, że jest to krok do lokalizacji tam wysypiska śmieci. Za całe zło winią oni urząd starostwa i gminy, choć ta nie jest ani właścicielem terenu, ani nie ma mocy sprawczej wobec tego co się stało. Ręce umywa również Elwoz ECO. Kto w takim razie jest właścicielem terenu i nakazał budynki rozebrać?

Dla przypomnienia, późnym latem roku 2021 r. teren byłej cegielni znajdującej się przy ul. Ceramicznej 8 został ogrodzony, a sam budynek, przez dziesięciolecia straszący pustymi oczodołami okien, zaczął być burzony. Pozwolenie na to wydał starosta kartuski w czerwcu 2019 r., a podtrzymał wojewoda pomorski swoją decyzją z końca roku 2022 oraz główny inspektor nadzoru budowlanego z kwietnia 2023 r. Ważną rzeczą jest, że z tych decyzji został wyłączony budynek mieszkalny.

Okoliczni mieszkańcy zaczęli wtedy zadawać pytanie ,,Co tu będzie?’’. W odpowiedzi usłyszeli, że sortownia odpadów. Do urzędu trafił wniosek o wydanie decyzji na realizację przedsięwzięcia pt. ,,Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej Elwozu z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8’’. Na mieszkańców okolicy padł blady strach, gdyż pierwsze co skojarzyli z inwestycją, to zapach rodem z Szadółek. Zorganizowali się i podjęli działania, których celem byłoby uniemożliwienie tej inwestycji. Odbyło się wiele spotkań z udziałem przedstawicieli urzędu, wójta, jak również inwestora. Każda ze stron broniła swojego interesu.

Wójt Somonina mówi „Nie”

Ostatecznie 10 maja 2022 r. wójt gminy Somonino Marian Kowalewski wydał odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Uznał, że inwestycja jest niezgodna z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz powodowałaby zagrożenie środowiskowe. W oparciu o zgromadzony materiał stwierdzono, że planowana inwestycja jest ,,Budową nowego zakładu Elwozu, czterokrotnie większego niż zakład, który prowadzi swoją działalność na ul. Ceramicznej 1’’. Analizując ten wątek stwierdzono, że ,,Odpady będą zbierane również z terenów o promieniu około 60 km w zasięgu bazy, co w prostym rozumieniu jest budową nowego zakładu o dużo większej powierzchni, o podobnej funkcji jak na ul. Ceramicznej 1’’. Natomiast jak czytamy w decyzji odmownej ,,Wnioskodawca wystąpił do wójta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcia o tytule jak wyżej, co potencjalnie mogło wprowadzać w błąd’’.

To uspokoiło mieszkańców. Sprawa dla nich ucichła, ale w urzędach wokół niej działo się dużo. W końcu sierpnia br. strony sprawy otrzymały informację od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, że podtrzymuje on decyzję wójta z maja 2022 r.

W końcu września jej strony otrzymały informację o tym, że wojewódzki konserwator zabytków podjął zamiar włączenia do ewidencji reliktów zabudowań dawnej cegielni. Decyzja ta uprawomocnia się po upływie dwóch tygodni.

Metoda faktów dokonanych

Jakież było zdziwienie mieszkańców kiedy 16 października zobaczyli jak ciężki sprzęt kończy wyburzanie cegielni. Zawiadomili o tym policję i pozostałe strony: powiatowy nadzór budowlany i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pierwszy nie mógł przyjechać, drugi powiadomił prokuraturę. Co prawda, po przyjeździe ich przedstawicieli przerwano prace rozbiórkowe, aby po kilku godzinach powrócić do nich i co dziwne wyburzyć również budynek mieszkalny.

Zbulwersowani tym mieszkańcy w dniu wczorajszym zorganizowali na miejscu protest, na który ściągnęli ogólnopolskie media. Niektórzy z nich o całe zło w tej sprawie obwiniają urząd starostwa i Bogu ducha winny urząd gminy Somonino.

W dniu dzisiejszym do mediów trafiło oświadczenie wójta, w którym on stara się w prostych słowach wyjaśnić jak mają się fakty związane z tą sprawą. Już na samym początku rzuca się w oczy informacja, że teren byłej cegielni nie jest własnością gminy. Co ciekawe, dzień wcześniej z podobnym oświadczeniem wystąpił firma Elwoz ECO. Twierdzi ona w nim m.in. „W związku z doniesieniami medialnymi w sprawie działań związanych z obiektami przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie, a w szczególności pozostałościami po rozbiórce byłej cegielni, firma Elwoz ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach informuje, że nie jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości. Nie jest i nie była w posiadaniu tejże nieruchomości, jak również nie zlecała wykonywania tam jakichkolwiek robót budowlanych, rozbiórkowych i innych”.

Kto w takim razie zadecydował o wyburzeniu? Może odpowiedź na to da postępowania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który poinformował strony sprawy, że wszczyna w tej sprawie postępowanie z urzędu. Do sprawy powrócimy.

Fot. Profil Facebook Adam Flisykowski

Komentarze