Gmina Stara Kiszewa Inwestycje

Stara Kiszewa. Oficjalne otwarcie wyremontowanego odcinka DW 214 – ul. Kościerskiej. „Mamy to, o co zabiegałem od 17 lat”

Tak wójt gminy Marian Pick mówił o niedawno zakończonej inwestycji. Na rodzie od strony Zblewa odbyła się konferencja podsumowująca zadanie. Jej uczestnicy podkreślają, że wykonanie remontu byłoby niemożliwe bez dobrej współpracy Samorządu Pomorskiego i gminy Stara Kiszewa.

Samorząd Pomorski reprezentowany był przez marszałków Mieczysława Struka i Leszka Bonnę. Towarzysząca im Anna Mątewska, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji ZDW wprowadziła zebranych w tematykę. Inwestycja przebudowy DW na jej odcinku biegnącym przez teren zabudowany Starej Kiszewy ruszyła w roku 2021 i została podzielona na cztery etapy. Dwa pierwsze – remont odcinka przebiegającego przez centrum miejscowości wykonywała firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. W kolejnych dwóch etapach wybudowano ronda na wjeździe do miejscowości i towarzyszące im odcinki dróg. W sumie koszt inwestycji to ponad 19 mln zł, z czego 4 mln zł były wkładem gminy. Za tę współpracę samorządowi gminy podziękowała. Przyłączył się do niej marszałek M. Struk.

– Sam przez 12 lat byłem samorządowcem i wiem co to znaczy wyłożyć 4 mln zł z tak małego budżetu. Stąd dziękuję gminie, jej samorządowi za tę decyzję – podkreślał.

Podziękowania słowne i w formie statuetek od gminy

Gospodarze terenu na konferencji reprezentację mieli bardzo szeroką. Oprócz wójta, sekretarza Andrzeja Hincy, przybyło wielu radnych łącznie z przewodniczącym Janem Błaszczykiem. Wójt M. Pick mówiąc o inwestycji podkreślił jak długo na nią społeczność czekała. Droga miała wiele ułomności, które mocno utrudniały życie mieszkańcom, bo przy większym deszczu były ciągłe podtopienia, a stan chodników zagrażał bezpieczeństwu. Najprościej o potrzebie inwestycji powiedział przewodniczący RG.

– Jeżeli taka biedna gmina jak my dokłada 4 mln zł ze swojego budżetu, to znaczy że ta inwestycja była bardzo potrzebna.

Przedstawiciele samorządu gminnego, dziękując za zrealizowane dzieło, nie omieszkali wspomnieć o nieobecnym, byłym marszałku Janie Kozłowskim, który dał zielone światło dla rozpoczęcia inwestycji. Dzięki niej przejazd przez Starą Kiszewę zmienił się całkowicie. Miejscowość zyskała nie tylko nową infrastrukturę podziemną, bezpieczną krzyżówkę w centrum, ale też dwa duże ronda które również podnoszą bezpieczeństwo pieszych i przejeżdżających.

D. Tryzna

Komentarze