Gmina Sulęczyno Samorząd Wokół nas

Sulęczyno. Sesja Rady Gminy. Wybór członków komisji i podwyżka dla wójta

Na ostatniej sesji Rady Gminy Sulęczyno, która odbyła się 15 maja, podjęto kluczowe decyzje dotyczące składu komisji działających przy Radzie Gminy. W wyniku głosowania wyłoniono nowych członków. Następnie radni pochylili się nad uchwałą ustalającą nowe wynagrodzenie wójta.

Komisja Rewizyjna, której zadaniem jest kontrola działalności wójta oraz jednostek organizacyjnych gminy, została uzupełniona. Na jej przewodniczącą wybrano Wandę Kulaszewicz.

Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybrano na przewodniczącego Krzysztofa Klasę, wiceprzewodniczącego Damiana Bednarczyka oraz na członków Roberta Derę, Mateusza Labudę i Ireneusza Zelewskiego. 

Komisja ds. Finansów, odpowiedzialna za nadzór nad budżetem gminy oraz sprawami finansowymi, zyskała nowych członków w składzie: Patryk Krefta jak przewodniczący oraz Wanda Kulasiewicz i Krzysztof Klasa jako członkowie.

Nowymi członkami Komisji ds. Oświaty, Turystyki, Kultury i Sportu zostali: Robert Dera – przewodniczący, Damian Bednarczyk, Ireneusz Zelewski.

Komisja ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Rozwoju, która wspiera inicjatywy gospodarcze i inwestycyjne, zyskała następujących członków: Mariusz Jażdżewski – przewodniczący, Jan Zblewski i Arkadiusz Bronk.

Wybrani członkowie komisji staną przed wyzwaniami związanymi z realizacją swoich obowiązków.

Podwyżka dla wójta

Jednym z kluczowych punktów sesji było obradowanie nad wynagrodzeniem wójta. Jeszcze przed dyskusją nad tą uchwałą, głos zabrał wójt Paweł Trzebiatowski, wyrażając swoją opinię.

– Nie oczekuję, ani nie chciałbym, abyście Państwo ustalili moje wynagrodzenie na najwyższym poziomie, bo nie o to chodziło mi kandydując na stanowisko wójta. Robiłem i robię wszystko dla mieszkańców. Przez osiem ostatnich lat byłem skarbnikiem i myślę, że niektórzy z radnych oraz sołtysi potrafią ocenić moją pracę. Jednak nie chciałbym, aby między Państwem powstały kłótnie w uregulowaniu wysokości mojego wynagrodzenia, bo ja przyjmę każdą kwotę jaką postanowicie mi Państwo przyznać – po tych słowach wójt postanowił opuścić salę na czas obradowania tego punktu.

Radny Bogdan Malek skwitował postawę i skromność P. Trzebiatowskiego, jako zasługującą na medal i maksymalną podwyżkę.

Ostatecznie w głosowaniu Rada Gminy większością zdecydowała o przyznaniu podwyżki dla włodarza gminy, której kwoty nie zostały określone na maksymalnym poziomie. Nowe wynagrodzenie zasadnicze wójta zostało ustalone na poziomie 9737,50 zł. Do tego ustalono dodatek funkcyjny w wysokości 2992,50 zł, dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, oraz dodatek za wysługę lat w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

red.

Komentarze