Gmina Karsin OSP Samorząd Wokół nas

Wiele. Gminne Obchody Dnia Strażaka. Medale dla zasłużonych i moc podziękowań dla wszystkich druhów

Maj dla środowiska OSP wiąże się ze św. Florianem i strażackim świętem. W tym roku do Wiela zjechały delegacje gminnych jednostek, przyjaciele i sponsorzy druhów i wreszcie przedstawiciele samorządu gminy. Od jej wszystkich środowisk do druhów trafiły podziękowania za ich społeczną służbę na rzecz gminy i jej mieszkańców.

W gminnym systemie obrony przeciwpożarowej działa osiem jednostek.  Od tych najmniejszych w Zamościu i Przytarni, po największą w Karsinie. Na druhach gminy spoczywa więcej niż zazwyczaj obowiązków, ponieważ z racji oddalenia od centrów opieki medycznej, często wyjeżdżają oni też w zastępstwie pogotowia ratunkowego. Stąd muszą mieć odpowiednie przeszkolenie, wyposażenie i park samochodowy. Te największe jednostki mogą się pochwalić i jednym i drugim. Troskę samorządu o potencjał OSP najlepiej obrazuje otwarcie w marcu br. nowoczesnej remizy dla OSP Karsin oraz jej wyposażenie w sprzęt i auta.

Św. Floraian – 2024

Tegoroczne uroczystości Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęły się od mszy świętej w kościele św. Mikołaja, celebrowanej przez proboszcza ks. Jana Flisikowskiego oraz proboszczów ks. Michała Stępnika z Osowa i ks. Tadeusza Wandtke z Karsina. Po mszy, przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP Osowo, uczestnicy przemaszerowali ulicami Wiela do miejscowego Domu Kultury, gdzie kontynuowano obchody.

Uroczyste powitanie

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Karsinie, a zarazem wójt gminy, Roman Brunke, powitał zgromadzonych strażaków oraz gości. Wśród nich byli: st. kpt. Sławomir Kujawski, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kościerzynie, mł. insp. Grzegorz Mitrus, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie, Marcin Trzeciak, nadleśniczy Nadleśnictwa Lipusza, radni gminy Karsin Jan Wardyn i Grzegorz Bławat oraz Andrzej Knitter, właściciel ośrodka wypoczynkowego „Półwysep Lipa”.

Podziękowania i odznaczenia

W trakcie uroczystości wyrażono wdzięczność osobom wspierającym działalność OSP w gminie Karsin. Następnie wręczono odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Józef Lepak, dh Grzegorz Czapiewski, dh Robert Bal, dh Jerzy Drążek, Srebrnym medalem nagrodzono dh Dawida Redzimskiego, dh Jacka Baczyńskiego, dh Sławomira Libera, dh. Wojciecha Gołuńskiego oraz dh Edmunda Reszczyńskiego. Brązowym medalem wyróżniono dh Mateusza Kęsika, dh Tomasza Kaszubowskiego oraz dh Andrzeja Tiedera.
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: dh Kacper Narloch, dh Patryk Narloch, dh Dominik Kubasiewicz, dh Ireneusz Śledź oraz dh Mateusz Meller.

Goście obecni na uroczystości wyrazili swoje podziękowania dla strażaków za ich nieocenioną służbę na rzecz mieszkańców gminy. Wypowiadający się goście podkreślali, jak ważna jest działalność strażaków, realizujących hasło „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, oraz zapewniali o swoim dalszym wsparciu dla OSP.

Obchody zakończyły się wspólnym poczęstunkiem, podczas którego wszyscy uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń i dalszego świętowania w przyjaznej atmosferze.

Nad/opr.red

Komentarze