Gmina Nowa Karczma

Trzy inwestycje drogowe na ten rok

Gmina realizuje znaczne zadania drogowe bo pozyskała na nie środki zewnętrzne. Dwie inwestycje są dofinansowane w 50 procentach z Funduszu Dróg Samorządowych- od wojewody. Na trzecią inwestycję zdobyto środki od Samorządu Pomorskiego.

Jak informuje nas  wójt  Andrzej Pollak, gmina w tej chwili  realizuje w dużej mierze  inwestycje drogowe. Podkreśla ,że tak było zaplanowane na tą kadencję. Wynika to z faktu ,że gmina otrzymała znaczne dofinansowanie na te zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Największa drogowa inwestycja

Budowa nowej drogi w Śledziowej Hucie to koszt prawie 1,5 mln.zł. Obejmuje remont odcinka od miejscowości przez całą wieś do granicy z gminą Kościerzyna. Na koniec lipca wykonawca ma już położoną nową nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami. W samej wsi dla bezpieczeństwa mieszkańców są położone progi zwalniające.

-Zadanie jest właściwie wykonane. Czeka na rozliczenie i płatność z Funduszu Dróg Samorządowych- podsumowuje wójt gminy.

Dla wygody mieszkańców Nowej Karczmy

Drugą z drogowych inwestycji która w tym czasie jest realizowana , są prace na osiedlu koło kościoła w Nowej Karczmie. Obejmują dwie ulice- Dąbrowskiego i Kościuszki. Dotyczą ich całkowitej przebudowy. Zamiast nawierzchni szutrowej będą miały kostkę brukową . Wartość prac to ponad 800 tys.zł. Jak usłyszeliśmy znaczna część tego zadania jest już wykonana.

-Te prace chcemy fizycznie zakończyć jeszcze w tym roku. Ale okres rozliczeniowy dla zadania to będzie rok 2021- mówi A.Pollak .

500 mb. w Grabowie

Inwestycja w tej miejscowości jest realizowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Jak powiedział nam włodarz gminy w ostatnim czasie została podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania. Chodzi o utwardzenia przedłużenia ulicy Akacjowej. Od obecnego wjazdu z drogi powiatowej do miejsca  gdzie jest na niej  bruk. Odcinek ten będzie utwardzony asfaltem a dalsza część ulicy będzie szutrowa. Gmina zadanie to chce również zakończyć w tym roku.

-To odcinek 500mb., ale bardzo ważny dla mieszkańców bo biegnie pod górkę i zawsze podczas ulew jego nawierzchnia była rozmywana-tłumaczy włodarz gminy Nowa Karczma.

Zaplanowana na 2021 ale będzie wcześniej

Wójt A.Pollak chciałby aby jeszcze w tym roku  została wykonana nowa nawierzchnia na ulicach w Grabówku gdzie obecnie realizowane są prace przy systemie wod-kan.

-Chcielibyśmy aby rozpoczęły się przed końcem roku po to aby przed zimą położyć chociaż pierwszą warstwę bitumiczną. To zapewniłoby wygodę dla mieszkańców-mówi z troską wójt A.Pollak.

Do tematu będziemy powracać.

D.Tryzna

Komentarze