Gmina Lipusz Samorząd Szkolnictwo

Tuszkowy. Podjęli decyzję o likwidacji miejscowej szkoły

Podczas dzisiejszej sesji Rada Gminy Lipusz podjęła ostateczną decyzję w sprawie likwidacji szkoły zlokalizowanej w miejscowości Tuszkowy. Warto zaznaczyć, że nie wszyscy radni zgadzali się podjęciem tej uchwały.

Sprawa likwidacji placówki oświatowej w Tuszkowach pojawiła się kilkanaście lat temu. Jednak przez cały ten okres odsuwana była na bok ze względu na liczne protesty. Podczas styczniowej sesji sprawa ta wróciła na forum Rady Gminy. Mimo emocjonalnej wymiany zdań, wymienionej między zwolennikami takiej decyzji a jej przeciwnikami, ostatecznie lipuscy radni podjęli uchwałę intencyjną mówiącą o likwidacji szkoły. Niedługo później za podjęciem tego postanowienia wypowiedziało się również kuratorium oświaty. Przypieczętowaniem owej decyzji stała się uchwała podjęta na dzisiejszej sesji.

Argumenty likwidacji placówki

Przypomnijmy, że w uzasadnieniu uchwały mowa jest o tym, że główną przesłanką jej podjęcia jest zbyt mała liczba uczniów oraz bardzo wysokie koszty utrzymania placówki. Obecnie do szkoły uczęszcza pięcioro dzieci. Dwoje z nich jest w klasie zerowej. Liczba ta nie daje nawet gwarancji na utworzenie klasy I w roku szkolnym 2022/2023. Pozostała trójka uczęszcza do klasy VIII, więc w kolejnym roku szkolnym i tak zaczną naukę w szkole średniej. Ponadto brak sali gimnastycznej oraz wyposażanych pracowni przedmiotowych uniemożliwia realizację zajęć dydaktycznych i ogranicza uczniom możliwość rozwijania własnych zdolności i zainteresowań.

Co z uczniami i pracownikami szkoły?

Za uchwałą pozytywnie opowiedziało się jedenastu radnych, trzy osoby były przeciwne. Jej podjęcie jest jednoznaczne z likwidacją placówki w Tuszkowach. Nastąpi to z końcem roku szkolnego 2021/2022, tj. z dniem 31 sierpnia 2022. Tym samym od 1 września br. uczniowie uczęszczający do tej szkoły będą mieli zapewniony dowóz do Zespołu Szkół w Lipuszu, gdzie będą kontynuowali naukę. Natomiast pracownicy likwidowanej szkoły od września będą mieli zapewnione zatrudnienie na pełnych etatach w innych jednostkach oświatowych na terenie gminy Lipusz.

Red.

Komentarze