Gmina Somonino Wokół nas

Warszawa. Dzień Pracownika Socjalnego. B. Kolka z GOPS w Somoninie nagrodzona przez ministerstwo

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wypadającego 21 listopada. Wzięli w nim udział minister Marlena Maląg oraz zaproszeni goście – reprezentanci wydziałów pomocy społecznej, samorządowi pracownicy socjalni, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji.

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który jest jednocześnie świętem wszystkich pracowników służb społecznych, ale w sposób szczególny pracowników socjalnych. Corocznie w tym dniu, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznaje nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, aby podkreślić i zaakcentować wyjątkową pracę, jaką na co dzień wykonują pracownicy socjalni. W bieżącym roku do Ministerstwa wpłynęło 136 wniosków o nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, w tym 55 wnioski o przyznanie nagrody specjalnej w kategorii indywidualnej oraz 81 wniosków w kategorii zespołowej. Minister przyznała 7 nagród indywidualnych i 8 nagród zespołowych oraz 3 nagrody z własnej inicjatywy.

Nagroda powędrowała do Somonina

W gronie wyróżnionych znalazła się Barbara Kolka, specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szweda wręczyli jej nagrodę za kompleksowe działania terapeutyczne wspierające dzieci i rodziny borykające się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Za realizację programów wsparcia klienta znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej oraz skuteczne działania w zakresie usamodzielniania i aktywizacji zawodowej.

Na koniec minister M. Maląg życzyła obecnym dużo sił i determinacji podczas misji niesienia pomocy innym. Podkreśliła, że gratulując wyróżnień, wyraża równocześnie uznanie wszystkim osobom, pracującym nad tymi niełatwymi zadaniami.

UG/opr.red

Komentarze