Gmina Żukowo Miasto Kościerzyna Samorząd

Gdańsk. Ranking pomorskich gmin wg. danych Urzędu Statystycznego. Żukowo i Kościerzyna liderami w swoich powiatach

Ranking to inicjatywa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, bazująca na danych gdańskiego Urzędu Statystycznego. Jego celem, jak podkreślają inicjatorzy, jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk stosowanych przez nie.

Tegoroczna edycja miała miejsce 17 listopada w Olivia Star w Gdańsku. Oprócz licznie przybyłych włodarzy gmin, miast i powiatów, przedstawicieli organizatorów, był również wojewoda Dariusz Drelich. Nagrodzono liderów rankingu, których wybrano na podstawie kilkunastu syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia samorządów. Zwycięzcy zostali wytypowani w kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, gminy liderzy powiatowi oraz liderzy województwa.

Nasi w gronie laureatów

Ostatecznie w kategorii gmin miejsko-wiejskich na trzecim miejscu sklasyfikowano gminę Żukowo. Nagrodę odebrał jej burmistrz Wojciech Kankowski oraz przewodniczący rady Witold Szmidtke. Samorząd ten został również wyróżniony jako lider powiatu kartuskiego.

– Pierwsi w powiecie i trzeci w województwie w kategorii gmin miejsko-wiejskich – taki jest finał Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego. Taki sukces to praca całej naszej wspólnoty. Dziękuję bardzo, szczególnie tym którzy nam pomagają w rozwoju i zapewnianiu dobrego komfortu życia mieszkańców gminy Żukowo. Razem możemy więcej – mówił burmistrz W. Kankowski.

Natomiast wśród samorządów powiatu kościerskiego miano lidera uzyskała gmina miejska Kościerzyna. Tytuł z rąk wojewody D. Drelicha odebrał burmistrz miasta Michał Majewski.

– Jako miasto w stosunku do zeszłego roku awansowaliśmy o jedną pozycję. W tym roku byliśmy w powiecie kościerskim pierwsi, a w całym województwie zajęliśmy dwudzieste miejsce. To świadczy o tym, że jednak wygrywają samorządy blisko Trójmiasta albo te bardzo blisko morza, gdzie ten rozwój jest naturalny, automatyczny. Zostaliśmy najwyżej sklasyfikowani wśród samorządów z głębi pomorskiego. Bardzo chciałabym podziękować pracownikom, którzy mocno angażują się w to, abyśmy mogli przeprowadzić jak najwięcej inwestycji. Też jesteśmy samorządem, który dba o organizację imprez kulturalnych, sportowych. To wszystko razem wpływa na to jak zostaliśmy ocenieni – mówił nam burmistrz Kościerzyny.

Na zakończenie uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu Pawła Ruszkowskiego.

Nad/opr.red

Komentarze