Inne Powiat kartuski Powiat kościerski

Warto zadbać o własne bezpieczeństwo

Powiat kartuski. Mimo ciepłej aury trwa sezon grzewczy

Właściciele i zarządcy mieszkań, kamienic czy budynków użyteczności publicznej, z początkiem sezonu grzewczego powinni szczególnie przyjrzeć się szczelności instalacji grzewczej, w tym pieców oraz drożności kominów. Lata poprzednie pokazują, że nie zawsze tak jest.

Sezon grzewczy to pojęcie umowne. Jego zakończenie także wynikać będzie z temperatury na zewnątrz. Przepisy wynikające z rozporządzenia ministra infrastruktury określają wprawdzie minimalne temperatury w pomieszczeniach, lecz nie dotyczy to właścicieli domów jednorodzinnych ani spółdzielni mieszkaniowych. Historia pokazuje, że najwięcej zdarzeń związanych z ogrzewaniem domów i budynków w których interweniuje straż pożarna ma miejsce na początku sezonu grzewczego, podczas pierwszego uruchamiania i tzw. przepalania pieców oraz w czasie najsurowszych mrozów. Tegoroczna aura sprawiła, że w naszym regionie nie notuje się tyle pożarów co w latach poprzednich. Jednak żeby zabezpieczyć się przed tym groźnym żywiołem, zanim piece zaczną grzać na dobre, już teraz należy przyjrzeć się  instalacji grzewczej oraz zajrzeć do komina, aby sprawdzić czy nie ma tam sadzy, nie usuniętej po poprzednim sezonie.

Prawo na straży bezpieczeństwa

Obowiązek kontroli sprawności technicznej przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych, zgodnie ustawą – prawo budowlane, spoczywa na właścicielu lub zarządcy i powinien być wykonywany co najmniej raz w roku, a w przypadku budynków użyteczności publicznej przynajmniej raz na kwartał. Nie wywiązywanie się z tego nakazu jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. W przypadku pożaru powstałego w wyniku zaniedbania tych obowiązków, w którym ucierpią ludzie, może być to zakwalifikowane jako przestępstwo i podlegać znacznie surowszej karze. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej zdać się na profesjonalizm kominiarza, bo przegląd komina dokonany we własnym zakresie, może okazać się zawodny, gdyż czynność ta nie polega tylko  na sprawdzeniu stanu komina i zajrzeniu do jego środka. To bardziej złożone zadanie, obejmujące także stan źródła ciepła, drożność i szczelność przewodów i ocena ewentualnego ryzyka. Według obowiązujących przepisów kontrole kominów mogą wykonywać jedynie osoby z uprawnieniami mistrza kominiarskiego oraz budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Zgodnie z prawem w przypadku domów wielorodzinnych kominy czyścić mogą jedynie osoby ze specjalnością co najmniej czeladnika kominiarskiego. W domach jednorodzinnych może to robić każdy. Jednak pamiętać należy, że w przypadku pożaru, ubezpieczyciel może zażądać dokumentu z kontroli komina, przeprowadzonej przez specjalistę z tytułem mistrza kominiarskiego.

Czujki dymu i czadu na straży bezpieczeństwa

Strażacy apelują o montowanie czujek czadu i dymu. Te niewielkie i niezbyt drogie urządzenia mogą ratować życie i mienie. Najbardziej groźny jest tlenek węgla zwany czadem. To bezwonny i bezbarwny gaz. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: węgla, drewna, oleju, gazu, nafty, propanu, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, koniecznej do zupełnego spalania. Najczęściej wynika to z braku dopływu świeżego powietrza do urządzenia w którym następuje spalanie, albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub niewłaściwej regulacji palnika gazowego. Często spowodowane jest to też przedwczesnym zamknięciem paleniska pieca. Jeśli w pomieszczeniu nie ma otworów wentylacyjnych, czad dostaje się do układu oddechowego człowieka a następnie wchłaniany jest do krwiobiegu, blokując dopływ tlenu do organizmu. Warto więc zadbać zawczasu o bezpieczeństwo swoje i swojego mienia.                                   

BM

Komentarze