Gmina Karsin OSP

Wiele. Strażacy-ochotnicy podsumowali rok 2021. Medale dla dwóch druhów, dla pozostałych podziękowania

Rok ubiegły dla druhów z Wiela był bardzo pracowity. Oprócz znacznej jak zawsze liczby wyjazdów, były jeszcze działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii. To zaangażowanie jednostki zostało dostrzeżone przez władze Gminnego Związku OSP. Stąd wystąpienie o odznaczenia dla zasłużonych druhów.

W spotkaniu członków wielewskiej jednostki wzięli również udział przedstawiciele władz Gminnego Związku OSP, proboszcz parafii i przedstawiciele Lasów Państwowych. Samorząd powiatowy reprezentował radny Józef Modrzejewski, a firmę Sylva dyrektor Roman Gowin.

Zebranie poprowadził dh Jakub Knopik, sekretarz jednostki. Ze sprawozdania naczelnika dh Radka Filipiaka wynika, że jednostka na koniec ubiegłego roku miała 56 członków, w tym siedmiu honorowych i jednego wspierającego. W roku sprawozdawczym przybyły dwie osoby.

W 2021 druhowie z Wiela brali udział w 60 akcjach. Aż 22 z nich to były pożary. Odnotowano też dwa alarmy fałszywe, a reszt to były wyjazdy do miejscowych zagrożeń. Od lat jednostka ta odnotowuje największą liczbę wyjazdów spośród tych, które nie są w KSR-G.

Sprawozdanie finansowe jednostki przedstawiła dha Barbara Synak. Istotne dla absolutorium sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący dh Andrzej Wirkus. Wnosił o udzielenie zarządowi absolutorium. I tak się stało.

Uhonorowanie druhów

W trakcie spotkania był też czas na udekorowanie zasłużonych druhów z wielewskiej jednostki. Dokonali tego prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP dh Roman Brunke i Wiesław Stefanowski w imieniu nieobecnego Komendanta Powiatowego PSP. Brązowy Medal ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa’’ otrzymało dwóch druhów: Andrzej Wirkus i Rafał Sikora. Srebrny medal otrzymał dh Mirosław Felski. Odznakę ,,Wzorowy Strażak’’ otrzymał dh Jan Czapiewski.

Dziękowali jednostce

Podziękowania druhom rozpoczął proboszcz wielewskiej parafii ks. Jan Flisikowski. Podziękował za dotychczasową pomoc i zaznaczył, że w tym roku będzie potrzebował jej więcej, ponieważ wracają pielgrzymki. Wójt gminy Roman Brunke przypomniał, że w ubiegłym roku Gminny Związek OSP wzbogacił się o nowy wóz bojowy i wiele drobnego sprzętu i wyposażenia. Podziękował druhom za ich gotowość do służby i jej oddania. W tym samym tonie dziękowali nadleśniczy Maciej Kostka i nadleśniczy Michał Jaworski. Podkreślili, że zawsze druhowie mogą liczyć na ich pomoc. Wystąpienie Komendanta Gminnego Związku OPS dh Krzysztofa Datty dotyczyło nie tylko podziękowań, ale też istotnych informacji związanych z planem działania na br. Obecni dowiedzieli się m.in., że planowane są ćwiczenia, podczas których druhowie będą uczyć się jak gasić dachy z fotowoltaiką, urządzenia gromadzące energię i samochody z napędem elektrycznym. Zebranie zakończył poczęstunek.

D. Tryzna

Komentarze