Gmina Przodkowo Inwestycje Samorząd Szkolnictwo

Wilanowo. Oficjalne otwarcie dobudowanego skrzydła szkoły. „Długo marzyliśmy o takich warunkach…”

Od 4 września społeczność szkoły w Wilanowie cieszy się z nowej sali gimnastycznej i sześciu sal lekcyjnych. Wczoraj miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia tej części szkoły. Z jednej strony była ona okazją do wspomnień, a z drugiej do podziękowań za tak bardzo potrzebną inwestycję. Podkreślano, że marzenia się spełniają tylko potrzeba cierpliwości i zgranej, samorządowej drużyny, która potrafi je realizować.

Uroczystość odbyła się w niezwykle podniosłej oprawie, gdyż na nową przestrzeń edukacyjną czekano tu przez wiele lat. Stąd obecność szerokiego grona społeczności szkolnej, lokalnej i wszystkich tych, którzy mieli swój udział w zrealizowanym zadaniu.

– Budowa tej Sali była niezwykle pożądana i konieczna, bo tu zawsze lekcje WF odbywały się na dworze. Potrzebne były nam też pomieszczenia dydaktyczne, gdyż uczniów przybywa. Długo marzyliśmy o takich warunkach, ale warto było poczekać – mówiła o ważności zrealizowanej inwestycji dyrektor placówki Grażyna Grzenkowska.

Potrzebę tę potwierdzają statystyki uczniów. Okazuje się, że tuż przed rozpoczęciem inwestycji w 2020 roku do szkoły chodziło około 80 uczniów, a teraz jest ich 120.

Nowi „Przyjaciele Szkoły”

Po wzruszającym występie dyrektor i programie artystycznym przygotowanym przez uczniów nastąpiły podziękowania dla tych, którzy do inwestycji się przyczynili. Tytuł „Przyjaciel Szkoły” otrzymali wiceminister Marcin Horała, wojewoda Dariusz Drelich, wójt Andrzej Wyrzykowski i w imieniu Rady Gminy jej wiceprzewodniczący Tadeusz Pupacz. Tytuły i statuetki trafiły również do pracowników urzędu gminy – pani Doroty i pani Marzeny, gdyż jak podkreśliła dyrektor „Bez nich ja nie wiedziałabym jak się buduje szkołę”. Podziękowano również radzie rodziców i wszystkim tym, dzięki którym ta uroczystość mogła być zrealizowana.

Potwierdzili, że będą dalej pomagać…

O samej inwestycji, problemach które przyniosła i o tym jak były pokonywane opowiedział gospodarz gminy A. Wyrzykowski. Podkreślił z jednej strony, że przy obecnym budżecie inwestycyjnym gminy rozbudowa tej szkoły nie mogłaby się odbyć bez pomocy zewnętrznej z programów rządowych: Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polskiego Ładu. Podziękował z jednej strony drużynie samorządowej za wspólne działanie, a z drugiej strony obecnym przedstawicielom rządu za otrzymane środki.

„Wezwany do tablicy” wiceminister M. Horała przypomniał obecnym o zaangażowaniu się rządu w pomoc dla samorządów, czego efektem są takie jak ta inwestycje. Zapewnił, że wsparcie dla gminy będzie nadal kontynuowane.

– Ze swojej strony mogę zadeklarować, że to nie koniec, że te wszystkie programy, o których mówiłem będą miały kolejne edycje. Pewnie też z Państwem będziemy mieli okazję spotykać się również w gminie Przodkowo, oddając do użytku kolejne inwestycje – dodał z uśmiechem M. Horała.

W podobnym tonie była wypowiedź wojewody pomorskiego.

Szkolna rodzina

Podczas uroczystości dyrektor szkoły otrzymała gratulacje od przedstawicieli wszystkich pozostałych placówek oświatowych gminy Przodkowo. Były też specjalne prezenty na tę okoliczność – na pewno w szkole nie zabraknie piłek. Była też chwila szczególna, kiedy nauczyciele z tej placówki wszyscy razem jak jedna rodzina podziękowali dyrektor za jej starania i pracę. Do podziękowań włączyło się również miejscowe KGW, podkreślając że dzięki dobrym relacjom, mają w placówce swój kącik.  Uroczystość zakończyły pamiątkowe wpisy do kroniki szkolnej, która prowadzona jest niestrudzenie od pierwszych miesięcy 1945 roku.

D. Tryzna

„Twórzmy razem dalej ten zgrany zespół”

Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo

Dziś jestem tak samo szczęśliwy jak wy, cała społeczność szkolna. Trzeba powiedzieć, że to dzieło naszej drużyny samorządowej: radnych, sołtysów, rad sołeckich, pracowników urzędu. Trzymamy się wspólnie i działamy tak jak należy. Cieszymy się każdym sukcesem na drodze do rozwoju do naszej, małej ojczyzny – gminy, bo my jesteśmy Przodkowo. Twórzmy razem dalej ten zgrany zespół.

Komentarze