Gmina Żukowo Wokół nas

Żukowo. Budowa drogi łączącej węzeł OMT Miszewko z Portem Lotniczym. Wspólnie pokryją koszty wykonania studium inwestycji

Plon drugiego spotkania samorządowców z Żukowa, powiatu kartuskiego i Gdańska, oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich i Urzędu Marszałkowskiego był bardzo bogaty. Uczestnicy zgodzili się co do kosztów finansowania studium inwestycji drogowej łączącej węzeł OMT Miszewko z Portem Lotniczym. Jest też dobra wiadomość odnośnie połączenia OMT Glincz z DW 211.

Inicjatywa działań mających wypracować jak najlepsze rozwiązania komunikacyjne dla mieszkańców gminy Żukowo, po wybudowaniu OMT wyszła od burmistrza Wojciecha Kankowskiego. Do pierwszego spotkania doszło na początku listopada w Urzędzie Marszałkowskim. Skupiono się na przedłużeniu obwodnicy Żukowa do DW 211, ponieważ druga sprawa nie mogła być omawiana, gdyż nie było przedstawicieli samorządu Gdańska i powiatu kartuskiego.

Owocne spotkanie

Wszyscy oni przybyli na drugie spotkanie do żukowskiego urzędu. Samorządowców z Gdańska reprezentował zastępca prezydenta Alan Aleksandrowicz, a powiat kartuski wicestarosta Piotr Fikus. Uzgodniono pierwszy krok dla połączenia węzła w Miszewku z lotniskiem. Zapadła zgoda, że samorządy wspólnie sfinansują po 1/4 wartości kosztów wykonania Studium Teczniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego określającego zakres i koszt tej inwestycji drogowej. Spotkanie przyniosło również jeszcze jedną, bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców powiatu kartuskiego i gminy Żukowo. Dyrektor Krzysztof Czopek poinformował, że Urząd Marszałkowski wykonana również STEŚ dla Obwodnicy Żukowa, Glincz – Borowo, połączenie OMT z Drogą Wojewódzką 211.

Do tematu będziemy powracać.

Nad/opr. D.T.

Komentarze