Wokół nas

Żukowo. Rozstrzygnięcie konkursu dla NGO 2020. Łącznie przekazano 640 tys. zł.

5 lutego wójt gminy Żukowo ogłosił wyniki konkursu dla Organizacji Pozarządowych. Przyznano dotacje w czterech obszarach na łączną kwotę 640 tys. zł.

Najwięcej dla sportu

Sport w tegorocznej edycji konkursu został podzielony na dwie kategorie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, na którą przeznaczono 371 tys. zł, oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, dla którego kwota wyniosła 100 tys. zł. W pierwszym obszarze największym dofinansowaniem cieszy się Gminny Klub Sportowy ŻUKOWO, który przekaże 36 tys. zł na szkółkę piłkarską dla dzieci i młodzieży, 35 tys. na szkolenie młodych adeptów judo, oraz 30 tys. zł na rozwój lekkiej atletyki. Równie wysokim dofinanosowaniem może pochwalić się Fundacja – MORENA, która na zrealizowanie zadania ,,nie tylko zapasy”dostała 30 tys. zł.  W drugiej kategorii najwięcej pieniędzy, bo aż 86 tys. zł.,otrzymało  Stowarzyszenie Piłki Ręcznej KS Żukowo.

Turystyka i kultura

W obszarze Kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego gmina postanowiła przekazać łącznie 154 tys. zł.  Stowarzyszenie Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „BAZUNY” im. A. Tomaczkowskiego na prowadzenie swojej działalności otrzymało 28 tys. zł. Niewiele mniej środków dostało Stowarzyszenie Zespołu Tanecznego „PEREŁKI”, bo 25 tys. zł. W obszarze turystyki i krajoznawstwa rozdano 16 tys. zł. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Chwaszczynie na finalizację przewodnika po historii gminy Żukowo oraz  Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej na organizację rajdów i marszów otrzymały po 6 tys. zł. Resztę przyznano KGW  w Tuchomiu, które środki przeznaczy na odkrywanie walorów jeziora tuchomskiego podczas otwarcia sezonu żeglarskiego.

OPR. NL

Komentarze