Wokół nas

Stara Kiszewa. Aż dziewięć wniosków do „Polskiego Ładu” na remont zabytków

To rekordowa liczba wniosków, które spłynęły z terenu jednej gminy, które dotyczą zadań wycenionych na miliony złotych. Składających wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” zachęciło na pewno dofinansowanie sięgające 98 proc. kosztów inwestycji.

Jak poinformował wójt Marian Pick, obecnych na sesji Rady Gminy z 4 kwietnia, urząd złożył do ostatniej edycji RFIS „Polski Ład” trzy wnioski.

Pierwszy dotyczy odnowienia i remontu zabytkowego budynku szkoły w Lipach, a dokładniej zabezpieczenia budynku gospodarczego. Jest w nim mieszkanie, które gmina chce wyremontować i założyć pompę ciepła, aby go ogrzewać. Wstępny koszt inwestycji to 510 tys. zł.

Drugi wniosek dotyczy odnowienia zabytkowego budynku byłej szkoły w Starym Bukowcu. Wymaga on natychmiastowego remontu dachu, łącznie z kominami i orynnowaniem oraz modernizacji świetlicy, która mieści się w nim. Koszta inwestycji sięgają kwoty 424 tys. zł.

Ostatni wniosek obejmuje remont zabytkowego budynku gospodarczego w Konarzynach. Gmina chce go zaadaptować na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ta inwestycja jest wyceniona na 322 tys. zł.

– Dofinansowanie w tej edycji „Polskiego Ładu” sięga aż 98 proc. W dzisiejszych czasach jest to bardzo atrakcyjny program, bo sprowadza wkład własny samorządu do niewielkiego zaangażowania – podkreślał wójt M. Pick.

Pozostałe wnioski z gminy

Oprócz tego swoje wnioski złożyły trzy parafie z terenu gminy. Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Starych Polaszkach, ks. Robert Mikulski złożył wniosek na renowację miejscowego kościoła. Podobny wniosek złożył proboszcz ks. Andrzej Taliński, który planuje renowację wnętrza zabytkowego kościoła w Starej Kiszewie. Wśród złożonych wniosków jest również jeden mówiący o pracach remontowo-konserwatorskich w kościele w Konarzynach. Na liście wniosków znalazł się również ten dotyczący renowacji elewacji dworu w zespole zamkowym Zamku Kiszewskiego wraz z pracami towarzyszącymi.  W planach jest również remont zabytkowego dworku w Wilczych Błotach oraz remont zabytkowej kuźni folwarcznej w Wilczych Błotach.

D. Tryzna

Komentarze