Konkursy Powiat kartuski Wokół nas

Powiat kartuski. Konkurs dla NGO. Rozdysponowano ponad 400 tys. zł na kilkadziesiąt projektów

Starostwo rozstrzygnęło konkurs na wsparcie zadań publicznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Na kilka celów powiat przeznaczył ponad 400 tys. zł.

Projekty można było składać w ośmiu obszarach działania. Pierwszy z nich dotyczył nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Na ten cel przekazano 80 tys. zł. Największe dofinansowanie, bo w kwocie ponad 23 tys. zł zyskało Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Klasztorna”. Kwotę 11,2 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach. Kartuskie Centrum Caritas zyskało 10 tys. zł. Dofinansowano jeszcze dziesięć innych projektów, gdzie wsparcia wahało się od 1 tys. zł do 5,8 tys. zł.

Drugi obszar działania dotyczył zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Na Tel cel zabezpieczono 20 tys. zł. Kwotę 8,4 tys. zł otrzymała Fundacja „Nasze Dzieci”. Fundacja Info dostała 6,6 tys. zł. Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach pozyskało 5 tys. zł.

Działania na rzecz niepełnosprawnych

Kolejny obszar skupiał dwa działania, w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Na ten cel przeznaczono 55 tys. zł. Najwyższą kwotę, bo aż 22 tys. zł zyskała Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie. Kartuskie Centrum Caritas otrzymało 9 tys. zł. Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” otrzymała 7,3 tys. zł. Stowarzyszenie „Świat Autyzmu” dostało 7 tys. zł. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski, Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” pozyskały w granicach 3-3,4 tys. zł.

Zadania kulturalne

Na zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przekazano 75 tys. zł. Najwięcej, bo 16 tys. zł trafiło na rzecz Europejskiej Fundacji Promocji Kultury „Wyspa Artystów”. Stowarzyszenia Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby” w Kartuzach pozyskało 9 tys. zł. Stowarzyszenie „Katolickie Dzieło Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie” pozyskało 7 tys. zł. Fundacja Promocji Sztuki im. „Feliksa Nowowiejskiego” otrzymała 6,5 tys. zł. Stowarzyszenie „Discantus” i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. F. Brzezińskiego w Kartuzach zyskało po 6 tys. zł. Kwotą po 5 tys. zł dotowano Fundację „Aby chciało się chcieć i Towarzystwo Upiększania Miasta Kartuz. Pozostałe cztery projekty zyskały w granicach 3-4,5 tys. zł.

Sport i bezpieczeństwo

Na sport zabezpieczono 80 tys. zł. Wsparcie zyskało w sumie siedemnaście projektów. Kwotą po 8 tys. zł dotowano Uczniowski Klub Żeglarski „Lamelka” Kartuzy oraz Klub Sportowy „Amator”. Na projekt Akademii Ruchu i Zdrowia SAKURA przeznaczono 7 tys. zł. GKS CARTUSIA 1923 zyskał 6,5 tys. zł. Po 6 tys. zł zyskał Klub Sportowy „Chwaszczyno”, Akademia Piłkarska Kartuzy i We-Met Futsal Club Kamienica Królewska. Klub Piłki Ręcznej Żukowo otrzymał ponad 5,1 tys. zł. Fundacja Fantom i Akademia Młodego Sportowca Wrestling Morena Żukowo otrzymały po 5 tys. zł. pozostałe projekty dotowano kwotami od 1,3 tys. zł do 3 tys. zł.

Na zadania publiczne w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności przeznaczono 20 tys. zł. OSP Goręczyno zyskało ponad 11,3 tys. zł. Do OSP w Ostrzycach trafiło przeszło 4,7 tys. zł. Natomiast Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska zyskał 3,9 tys. zł.

Ekologia i wolontariat

Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dotowano kwotą 30 tys. zł. Kwotę 10 tys. zł przeznaczono na Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska zyskał 9 tys. zł. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” pozyskało 5 tys. zł. Na konto Fundacji Info i Stowarzyszenia AGROEKO KASZUBY wpłynęło po 3 tys. zł.

Na obszar działalności na rzecz organizacji pozarządowych przeznaczono 40 tys. zł. Fundacja Chlorofeel otrzymała 30 tys. zł, zaś Fundacja Edukacji i Działań Społecznych dostała 10 tys. zł.

SP/opr.red

Komentarze