Rolnictwo Samorząd Wokół nas

Region. V edycja Aktywnego Sołectwa Pomorskiego. Wpłynęło siedemdziesiąt siedem wniosków

W połowie lutego zakończył się nabór do tegorocznej edycji, tego bardzo popularnego na terenach wiejskich działania Samorządu Województwa Pomorskiego. Prawdopodobnie pod koniec bieżącego miesiąca poznamy jego beneficjentów. Można zyskać nawet do 20 tys. zł.

Przedsięwzięcia Aktywne Sołectwo Pomorskie zostało zapoczątkowane przez Samorząd Pomorski w 2018. Od tego czasu na dotacje do zadań własnych gmin przeznaczono prawie 1,8 mln z budżetu. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, co znajduje odzwierciedlenie w przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Jak informuje Krzysztof Pałkowski, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego. W tym roku wpłynęło 77 wniosków aplikacyjnych. Złożyły je wszystkie gminy ze wszystkich powiatów, ale najwięcej wpłynęło ze starogardzkiego, bytowskiego i słupskiego.

Małe a cieszy

Dzięki tym środkom powstają na obszarach wiejskich wspólne inicjatywy, które wzmacniają tożsamość i integrację lokalną. Służą poprawie ładu przestrzennego i podniesieniu atrakcyjności tych obszarów. Wspólnoty wiejskie realizując powyższe projekty korzystają z lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego regionu.

– Tak powstają inwestycje potrzebne mieszkańcom, takie jak place zabaw, wiaty integracyjne, siłownie pod chmurką. Ponadto tereny zostają wyposażone w małą infrastrukturę – ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery czy rodzime nasadzenia. Coraz częściej także spotykamy projekty związane z OZE, zachowaniem bioróżnorodności i wzmocnieniem retencji -oświetlenie solarne, zmiana ogrzewania świetlic z węglowego na bardziej przyjazne środowisku, ogrody deszczowe – wylicza K. Pałkowski.

W ramach działania duża część projektów skupia się także na wzmacnianiu edukacji lub uwypukleniu wartości historycznych poprzez montaż tablic o przedmiotowych treściach. Do tematu będziemy powracać.

Nad/opr.D.Tryzna

Dariusz Męczykowski, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego

Inwestycje małe, ale bardzo ważne dla lokalnej społeczności

Decyzja o uruchomieniu działania pn. ,,Aktywne Sołectwo Pomorskie” to według mnie jedna z najbardziej trafnych Samorządu Pomorskiego. Do tego momentu nie mieliśmy w rękach czegoś co moglibyśmy zaoferować najmniejszym społecznościom-sołectwom. Oczywiście jest konkurs ,,Piękna Wieś Pomorska”, ale to za mało. 

,,Aktywne Sołectwo” jak mówi sama nazwa aktywizuje lokalną społeczność. Uczy współdziałania, współpracy, szukania kompromisu. Projekty, które dofinansowane są w ramach tego działania są małe, ale dla tych społeczności bardzo ważne. One bardzo często służą integracji. Działają aktywizująco. Te pięć lat pokazało, że to działanie dobrze służy mieszkańcom Pomorza.

Komentarze