Gmina Szemud Kultura Wokół nas

Bojano/Szemud. Uroczystości związane z nadaniem imienia bibliotece publicznej. Bolesław Bork patronem biblioteki w Bojanie

To doskonałe upamiętnienie tego wielce zasłużonego dla miejscowości i okolic historyka, działacza społecznego i twórcy. Stąd nie mogło zabraknąć przypomnienia jego spuścizny literackiej. W uroczystościach, które notabene odbyły się w trzech miejscach, uczestniczyła jego rodzina, środowiska biblioteczne i samorządowcy.

Rozpoczęła je msza święta w intencji patrona, podczas której padły słowa jednego z jego wierszy, a proboszcz ksiądz Piotr Maciołek w homilii mówił o wadze autentycznego przekazu literackiego. Wśród uczestników przedstawiciele społeczności szkolnej, lokalnej, samorządu i środowisk bibliotecznych. Uroczysty jej charakter podkreślała obecność pocztu sztandarowego miejscowej jednostki OSP, z którą Bolesław Bork był bardzo związany. Następnie jej uczestnicy zgromadzili się w bibliotece, gdzie jej dyrektor Iwona Piastowska odczytała akt nadania placówce imienia Bolesława Borka. Odsłonięcia związanej z tym pamiątkowej tablicy dokonali najbliżsi patrona wspólnie z wójtem Ryszardem Kalkowskim. Można było obejrzeć okolicznościową wystawę, pokazującą w fotografii życie patrona, jego dzieła i otrzymane tytuły i nagrody.  

Słowem i pieśnią upamiętnili patrona

Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej szemudzkiego Centrum Samorządowego. Witając wszystkich, dyrektor I. Piastowska opowiedziała o swoim dziele upamiętnienia lokalnych działaczy regionalistów: Jana Piepki, ks. dr. Leona Heykego. Zaraz potem uczestnikom przedstawiony został program muzyczno-słowny przygotowany przez uczniów szkoły w Bojanie. To młodzież, która uczęszcza na lekcje języka kaszubskiego, prowadzone przez Gracjana Fopke, nauczyciela języka kaszubskiego w Bojanie. On sam deklamował wiersze i czytał wybrane utwory patrona. Wszystko razem pokazywało B. Borka jako Kaszubę miłującego swoją małą ojczyznę – Kaszuby Leśne i pragnącego, aby nie zginęła tożsamość mieszkańców tej ziemi. Program został nagrodzony rzęsistymi oklaskami a jego odtwórcy zebrali podziękowania od wójta, przewodniczącej rady Aleksandry Perz i córki B. Borka. Pokazany został też film przedstawiający jeden z ostatnich wywiadów B. Borka, którego udzielił dr. Eugeniuszowi Pryczkowskiemu. Uroczystość zakończyły kwietne i słowne podziękowania, które na ręce I. Piastowskiej złożyli przedstawiciele samorządu. Podkreślili, że wybór osoby B. Borka na patrona biblioteki to słuszna decyzja.

D. Tryzna

Komentarze