Wokół nas

Region. Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020. Weź udział i zainwestuj.

W ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą otrzymać nawet 10 tys. zł. Środki można przeznaczyć na remont świetlicy wiejskiej, budowę boiska, siłowni pod chmurką lub miejsca integracji mieszkańców.

Dofinansowanie powinno zostać przeznaczone na zadania, które będą służyć potrzebom mieszkańców wsi. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek do 14 lutego 2020 do UMWP.

– To ważne, by wypełnione dokumenty złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020 roku – podkreśla Krzysztof Pałkowski, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska UMWP. – Liczy się data wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego – dodaje Pałkowski.

Wnioski oceni specjalnie powołana przez marszałka województwa pomorskiego komisja. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2020 roku.

W I edycji konkursu z dofinansowania skorzystało około 30 gmin. W kolejnej z dotacji skorzystało około 40 gmin. Łączna kwota wyniosła 400 tys. zł. Dzięki tym działaniom pomorskie wsie wzbogaciły się o drewniane wiaty, place zabaw, boiska czy sceny plenerowe.

Opr. NL

Komentarze