Gmina Żukowo Kultura Wokół nas

Żukowo. Uroczystości upamiętniające 66. Kaszubski Pułk Piechoty. „Cześć Kaszubskim Bohaterom!”

Tegoroczne obchody Dnia Pamięci o 66. Kaszubskim Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, jak podkreślali ich organizatorzy, były wydarzeniem wyjątkowym. Po raz pierwszy uczestniczyli w nich ks. abp Mirosław Adamczyk i prezes Zarządu Głównego ZKP Jan Wyrowiński.

Obchody rozpoczęły się od mszy św., którą celebrowali ks. abp Mirosław Adamczyk i ks. Krzysztof Sagan, proboszcz parafii pw. WNMP w Żukowie. Uroczysty charakter mszy nadawała obecność pocztów sztandarowych: „Piłsudczyków” i oddziałów ZKP. Po mszy przemaszerowano w rytm Orkiestry Dętej „Żukowo” pod pomnik przy kościele św. Jana.

Utrwalanie historii

Uroczystości poprowadził Eugeniusz Pryczkowski. Wspomniał o wyjątkowości tegorocznych obchodów w związku z uczestnictwem w nich ks. abpa, który na co dzień jest reprezentantem Watykanu w Argentynie.

Po odegraniu trzech hymnów głos zabrała burmistrz gminy Żukowo Mariola Zmudzińska.

–  66. Kaszubski Pułk Piechoty im. Józefa Piłsudskiego był dumą dla całego Pomorza. Kaszubi słynęli ze swej waleczności oraz bitewnych umiejętności, szczególnie strzeleckich. Żołnierzy spajała wspólnota pochodzenia oraz patriotyzm, dzięki czemu mężnie znosili trudy zarówno wojny polsko-bolszewickiej, jak i kampanii wrześniowej – mówiła burmistrz Mariola Zmudzińska. – Dziś oddajemy cześć bohaterom, członkom Pułku Kaszubskiego, którzy wywodzili się także z terenów Gminy Żukowo. Pamiętamy o ich poświęceniu i odwadze, o patriotycznej postawie, która jest wzorem do naśladowania dla wszystkich.

W imieniu „Piłsudczyków” słowo wygłosił Tomasz Kocent, prezes Związku Piłsudczyków RP z Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego.

-Bracia Kaszubi, swoją historię piszcie sami, bo inaczej napiszą za Was inni i źle – zaczął od zacytowania marszałka J. Piłsudskiego. W imieniu Zarządu Krajowego Związku podziękował wszystkim obecnym za pielęgnowanie historii regionu nierozerwalnie związanej z osobą J. Piłsudskiego. 

W wypowiedzi J. Wyrowińskiego pobrzmiewało zdziwienie, że na tak ważnej uroczystości jest on po raz pierwszy.

– W 1919 roku na wschodzie granice musieliśmy wyznaczać sami i tam poszły wojska polskie, poszedł Pułk Kaszubski i znaczył woje przywiązanie do Polski krwią, mogiłami, trudem i cierpieniem. W dzisiejszych czasach musimy brać przykład z naszych braci, z przywiązania do Polski – mówił m.in. kaszubski przednik.

Po przemówieniu delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Polski.

D. Tryzna

Komentarze