Gmina Żukowo Wywiady

„ …Bez współdziałania szerokiego kręgu mieszkańców nie osiągnęlibyśmy sukcesów…”

Z Wojciechem Kankowskim, burmistrzem gminy Żukowo rozmawia Dariusz Tryzna, redaktor naczelny.

Dariusz Tryzna: W ostatnim czasie gmina Żukowo, poszczycić się może kilkoma sukcesami. Te najważniejsze to oddanie nowej siedziby Ośrodka Kultury i Sportu i start inwestycji węzła PKM w Rębiechowie. Ponadto miesiąc temu zakomunikowano także, że ruszają prace związane z budową obwodnicy Żukowa. Prosiłbym o kilka słów komentarza na temat tego boomu rozwojowego?

Wojciech Kankowski: Powinniśmy mówić o dwóch kwestiach. Pierwsza to ta, związana z działaniem naszego samorządu. Tutaj wymienić należy realizację zadań od dawna oczekiwanych. Odrestaurowanie spichlerza jako pierwszy etap i  budowa Domu Kultury z całą bazą warsztatową i częścią służącą rozwijaniu zainteresowań oraz siedzibą biblioteki, która przestanie wreszcie wędrować. W materii realizowanych zadań, bardzo istotne są dwie kwestie, które urealniają się w sensie przetargowym. Przetarg na węzeł Żukowo, co związane jest z wykorzystaniem potencjału jaki daje Pomorska Kolej Metropolitalna. I co ważne uzyskaliśmy decyzję ZRID (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)na węzeł Rębiechowo. Na te zadania mamy dofinansowanie z Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach mechanizmu ZIT na poziomie ok. 14 mln zł. Wartość tych zadań jest wielokrotnie większa -14 mln zł na węzeł Żukowo i 30 mln zł na węzeł Rębiechowo.

DT: Zatrzymajmy się na moment.Co gminie przyniosą obie te inwestycje.

WK: Węzeł Żukowo to przedsięwzięcie w ramach którego już zrealizowaliśmy pewne zadania. Mam na myśli przebudowę fragmentu ul. Tuwima. Teraz w przetargu jest ta pozostała część, w ramach której powstanie kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych, węzeł w sensie parkingowym i możliwość wjazdu komunikacją publiczną. Co więcej, po przebudowie linii kolejowej, stacja Żukowo Wschodnie zostanie przesunięta w stronę Pępowa. Tam też będzie dojście do peronów, a pod linią kolejową będzie tunel pieszo-rowerowy. Ciągle jeszcze walczymy o to, aby ten tunel był z możliwością przejazdu. Natomiast węzeł Rębiechowo to dojazd do przystanku Gdańsk- Rębiechowo, który już jest wyposażony w duży parking. Tutaj z naszej strony będzie modernizacja ul. Akacjowej oraz  ul. Słonecznej aż do miejscowości  Czaple.  Dodatkowo do tego węzła będą prowadzić ścieżki rowerowe, od Chwaszczyna, Miszewa, Leźna, Lnisk i Pępowa. Oceniam tą inwestycję jako ogromne przedsięwzięcie i kosztowne dla gminy zadanie.

DT: Wracając do pierwszego pytania, jak przyjął Pan informację o tym, że rusza w końcu inwestycja Obwodnicy Metropolitarnej Trójmiasta (OMT)?

WK: Obwodnica Żukowa jako część OMT jest inwestycją w której my jako inwestor nie bieżemy udziału. Ale byliśmy wśród tych , którzy najbardziej o nią zabiegali. To My wielokrotnie angażowaliśmy się na różnych poziomach, aby jak najszybciej został zakończony proces zbierania pozwoleń na nią. Tu jeszcze raz należą się  podziękowania za pomoc dla naszego posła Stanisława Lamczyka.

To że została już przedstawiona mapa drogowa tej inwestycji, to bardzo dobrze, to daje nadzieję że w końcu miasto zostanie odkorkowane i zwrócone mieszkańcom. Na pewno jest to zadanie ważne dla całego regionu.

D.T: A co z bieżacymi inwestycjami gminy.

W.K:  To dla naschleb powszedni. Modernizujemy drogi, np. ul. Tuchomską w Baninie, gdzie koszt opiewa na 1,5 mln zł. Realizujemy 10 mniejszych inwestycji drogowych, takich które modernizowane są z udziałem funduszu sołeckiego, a więc  sami mieszkańcy decydowali na co przeznaczyć środki. Na uwagę zasługuje tu połączenie Glincza i Przyjaźni, gdzie cała droga jest już utwardzona, razem na te zadania przewiduje się 1,8 mln złotych. Ciągle trwa poprawa infrastruktury drogowej w zakresie utwardzania dróg płytami YOMB. Położyliśmy tych płyt już 40 tys. sztuk. Lada moment zostanie rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę ul. Siostry Faustyny i ul. Wierzbowej w Żukowie. W ramach tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 600 tys. zł, od wojewody pomorskiego, z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizuje się rozbudowa szkoły podstawowej w Niestępowie. To zadanie pochłonie ponad 2,7 mln zł. Toczy się postępowanie przetargowe na budowę nowej szkoły w Tuchomiu. To zadanie szacowane jest na kwotę 6 mln zł. Z kolei w Urzędzie Gminy Żukowo, kończy się modernizacja tej części urzędu, którą zajmowała OSP Żukowo. Będzie tam niedługo Biuro Obsługi Mieszkańców. 1,5 mln zł wydaliśmy także na poprawę bazy oświatowej w czasie wakacyjnych remontów.

DT: Okazuje się, że te wasze działania są zauważane przez różne gremia. Tutaj należy wspomnieć, że znaleźliście się w pierwszej setce „Rankingu Wspólnoty”. Niedawno otrzymaliście wyróżnienie w konkursie TOP 100, w kategorii „Gmina przyjazna biznesowi”. Były też inne nagrody.

W.K:To ostatnie wyróżnienie otrzymaliśmy w konkursie organizowanym przez Dziennik Bałtycki. Pokazuje ono relacje przedsiębiorczość- samorząd w naszej gminie.

Co do „Rankingu Wspólnoty” to wskoczyliśmy do „złotej setki”. Jest to powód do zadowolenia i świadczy o pozytywnym rozwoju gminy.

Dla mnie nie jest istotne miejsce w tym rankingu, ale to co możemy zapewnić naszym mieszkańcom. Jaki standard usług publicznych. Kolejnym laurem było dosyć prestiżowe wyróżnienie na arenie ogólnopolskiej, tzw. Symbol. Było to dla nas dużą niespodzianką, że dwa opiniotwórcze dodatki do dzienników ogólnopolskich, czyli Monitor Biznesu będący częścią Rzeczpospolitej i Monitor Rynkowy będący częścią Gazety Prawnej, przyznały gminie Żukowo, prestiżowy tytuł „Symbol Polskiej Samorządności 2019”. W uzasadnieniu wskazały na cały szereg działań, które podejmuje samorząd naszej gminy. Lecz chciałbym zwrócić uwagę, że same działania samorządu nie byłyby tak efektywne, gdyby nie współpraca szerokiego kręgu społeczeństwa: mieszkańców, przedsiębiorców, Rady Miejskiej, burmistrza, organizacji społecznych, itp. Znaleźliśmy się w gronie sześciu samorządów polskich, które zostały w ten sposób wyróżnione. Szczególnie wskazywano na dynamizm rozwoju naszej gminy.

D.T:Wasz budżet był w tym roku ogromny i rekordowy, grubo przekraczający 200 mln zł.

WK: Jeśli chodzi o budżet gminy na ten rok, to planowaliśmy po stronie wydatków, nieco ponad 250 mln zł. Okazało się, że niektóre zadania uległy przesunięciu w czasie, ale i tak będzie to grubo ponad 200 mln zł. Co do dochodów, to znacząco przekraczają one 200 mln zł. Wszyscy mieszkańcy płacący podatek, mają swój udział w dochodach gminy.  Tego przykładem jest choćby nasz tzw. „Bon Opiekuńczy”. Skierowany on jest do naszych młodych rodzin szczególnie pracujących,  którzy mają dzieci w żłobku. Podkreślam warunkiem jest to aby mieszkaniec naszej gminy był tu zameldowany i tu płacił swoje podatki. Jest to ważne bo w ubiegłym roku  zamieszkało w naszej gminie 1728 nowych mieszkańców.

DT:Panie  Burmistrzu ten ciągły rozwój gminy na pewno przynosi też różne mniejsze i większe problemy. Z czym dziś musi mierzyć się włodarz gminy i jej samorząd ?

WK: Jednym z największych problemów są sprawy nowych osiedli które powstają na terenie gminy. Chodzi tu najbardziej o Banino. Problemem tych  osiedli jest to że  są budowane w  trybie bardzo ubogim, czyli bez odpowiedniej infrastruktury. Po jakimś czasie mieszkańcy dostrzegają ten brak . W samym Baninie mieszka obecnie 7,2 tys mieszkańców. Korzystamy i będziemy korzystać z tego, że prawo daje nam instrumenty w ramach których developer partycypować będzie w kosztach budowy infrastruktury. Dla kontrastu można podać Osiedle „Złota Reneta” w Żukowie, gdzie developer sam zadbał o odpowiednią infrastrukturę na osiedlu, bez angażowania samorządu.

Zauważamy potrzebę istnienia komunikacji miejskiej. Jako jedyny samorząd w powiecie kartuskim finansujemy komunikacje miejską. Z budżetu gminy wydajemy na ten cel ponad 2 mln zł rocznie. A oczekiwania są takie, żeby tej komunikacji było jeszcze więcej.

Oświata, co do zasady, to jest zadanie najważniejsze dla samorządu. Przeznaczamy na nią najwięcej środków . Dostajemy subwencję na poziomie 50 mln a wydatki na ten cel znacząco przekroczą 75 mln. 25 mln zł z budżetu naszych mieszkańców musimy dokładać do oświaty. Jest to bardzo dużo. Chciałbym żebyśmy wszyscy wiedzieli, że przyzwoity poziom oświaty, w którym nie trzeba wydzielać przysłowiowej kredy, to jest pewien koszt. Ten koszt ponosimy w dużej części my, jako samorząd.

DT: Niedługo sesja budżetowa. Czy jest jakiś zarys czy wizja tego, co czeka Was w przyszłym roku w tym zakresie?

WK: Sesja budżetowa to jedno, ale wcześniej radni poskładali mnóstwo wniosków. Muszę przyznać, że ten rok przerósł wszelkie oczekiwania, jeśli chodzi o ilość wniosków. Wnioski które są zdefiniowane co do kwoty, opiewają na ponad 80 mln zł, A przecież  są jeszcze hasłowo wymienione zadania. To nie jest żadna trudność napisać wniosek, ale muszę stać twardo na nogach i odpowiadać mocno i zdecydowanie, że w wieloletnim planie finansowym mamy już pewne kierunki które będą determinowały nasze wydatki. Co ważne, niektóre zadania są w trakcie realizacji. Także nie wszystkie pomysły radnych da się zrealizować. Zakładam, że na inwestycje uda mi się zaplanować ponad 70 mln zł, a głównymi zadaniami  będą zadania drogowe z węzłami Żukowo i Rębiechowo oraz rozbudowa i budowa szkół.

D.T : Dziękuję za rozmowę.

Komentarze