Kultura Wokół nas

„Biedny kraj… ochronił Polaków, Europę i cały świat”

Przy nadzwyczaj licznej obecności mieszkańców, odbyły się w Sierakowicach uroczyste obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej. W uroczystości udział wzięły liczne delegacje samorządów, organizacji społecznych, partii politycznych i przedstawicieli duchowieństwa.

Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, zbudowanym przed 90. laty w 10. rocznicę Cudu nad Wisłą, ze składek sierakowickiej społeczności. Przybyli przedstawiciele sierakowickiego samorządu z wójtem Tadeuszem Kobielą na czele. Ponadto pojawili się niektórzy radni samorządu powiatowego, a także członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, druhowie OSP, harcerze oraz przedstawiciele koła Prawa i Sprawiedliwości. Obecni byli proboszczowie i księża z okolicznych parafii z proboszczem parafii p.w. św. Marcina ks. Tadeuszem Knutem. Pod przewodnictwem duchownego, uczestnicy uroczystości odmówili okolicznościową modlitwę. Następnie wszystkie delegacje złożyły pod figurą wiązanki kwiatów.

Epidemia pokrzyżowała nieco szyki

Ze względu na epidemię, uroczystości nie miały takiego rozmachu, jakiego życzyliby sobie organizatorzy. Nie było zaplanowanych wcześniej występów artystycznych a obchody nie mogły mieć bardziej masowego charakteru. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał wójt gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela.

– Niejednokrotnie w historii bywało, że na przeszkodzie bolszewickiej nawale stanął kraj biedny, który powstał po 123 latach niewoli, po rozbiorach, który ledwo się otrząsnął, zwierał szyki, bo nie miał jeszcze granic ustalonych – powiedział wójt. T. Kobiela. Ten kraj ochronił Polaków, Europę i cały świat. Dziwnym zrządzeniem opatrzności niespełna 300 lat wcześniej przyszło nam pod Wiedniem położyć tamę zalewowi innej religii – islamowi – dodał wójt T. Kobiela. Następnie wszyscy udali się do kościoła p.w. św. Marcina, gdzie odbyło się nabożeństwo.

BM

Komentarze