Gmina Stara Kiszewa Inwestycje

Foshuta. Modernizacja sieci wodociągowej. Gotowa stacja pomp

Na ukończeniu jest druga część inwestycji pn. „Rozbudowa infrastruktury do zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz doposażenie gminy w sprzęt do utrzymania czystości sieci”. Chodzi w niej o budowę dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

W ubiegłym tygodniu zakończyły się poważniejsze prace budowlane przy budowie stacji podnoszenia ciśnienia wody na wodociągu Foshuta-Stary Bukowiec-Nowy Bukowiec. W ramach inwestycji został wykonany pawilon dla stacji pomp oraz został zamontowany zbiornik retencyjny.

Podobna inwestycja realizowana jest również w Zamku Kiszewskim. Wartość obu to około 1 mln zł.

Trzecią częścią tej inwestycji będzie zakup pojazdu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

Dla przypomnienia, pierwsza część – budowa stacji uzdatniania wody w Konarzynach i dwie pozostałe to inwestycja warta ponad 6 mln zł. Gmina otrzymała na jej realizację dofinansowanie w wysokości 4,56 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

– Potrzeba realizacji powyższych zadań wynika z intensywnego od dziesięciu lat procesu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nowe stacje zapewnią równomierny w całej gminie stały dostęp mieszkańców do wody o odpowiedniej wydajności i parametrach – podkreśla Marian Pick, wójt gminy Stara Kiszewa.

Red.

Komentarze