Gmina Karsin Szkolnictwo

Gdańsk. Gala konkursu „Zdolni z Pomorza”. Wojtek Wojak podwójnym laureatem

Spośród 12 tysięcy osób, które w tym roku przystąpiły do tego konkursu, wyłoniono tylko 36 laureatów. Wśród nich znalazł się tylko jeden podwójny. To Wojtek Wojak ze szkoły w Karsinie. Warto dodać, że to jego kolejny sukces w tym konkursie.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne. Pomorska Liga zadaniowa to konkurs o zasięgu wojewódzkim, który przebiega w trzech etapach i obejmuje sześć przedmiotów. Uczniowie, którzy uzyskali w etapie wojewódzkim najwyższą liczbę punktów – 3 najwyższe wyniki punktowe -otrzymują tytuł Laureata etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

W bieżącym roku szkolnym do konkursu przystąpiło ponad 12 tys. uczniów. Ostatecznie komisja konkursowa wyłoniła z nich tylko 36 laureatów – 18 ze szkół podstawowych i tyle samo ze szkół ponadpodstawowych.

Uhonorowani przez marszałka pomorskiego

15 czerwca w Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyła się uroczysta gala konkursu. Zaproszeni zostali na nią m.in. laureaci i finaliści Pomorskiej Ligi Zadaniowej oraz ich nauczyciele i rodzice. Gościem specjalnym był Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego. Podczas gali laureaci I, II i III miejsca oraz osoby wyróżnione otrzymali dyplomy, oraz nagrody w formie bonów podarunkowych. Dodatkowo Laureaci Etapu Wojewódzkiego mogą ubiegać się w następnym roku szkolnym o zakwalifikowanie do projektów Zdolni z Pomorza w trybie „otwartych drzwi”.

W ich gronie dwukrotnie znalazł się Wojciech Wojak ze SP w Karsinie, który uzyskał tytuł Laureata II miejsca etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z informatyki oraz Laureata III miejsca etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej z kompetencji społecznych.

Uczniowi gratulujemy osiągnięcia.

Nad/opr.red

Komentarze