Gmina Stężyca Wokół nas

Sikorzyno. Z życia Fundacji „Podaruj trochę słońca”. Fundacja miejscem praktyki dla Fina

Teemu Halonen z fińskiej uczelni STEP Education przez pięć tygodni odbywał praktykę w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Pierszczewie, który jest jednym z trzech tego typu placówek zarządzanych przez Kaszubską Fundację Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”. To pokazuje na jakim poziomie są usługi świadczone przez tę Fundację.

KFRON „Podaruj trochę słońca” z siedzibą w Starkowej Hucie, prowadzi OREW w Pierszczewie/ Sikorzynie oraz w Strzepczu i w Kielnie w powiecie wejherowskim. Są to specjalistyczne niepubliczne placówki oświatowe, w których dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wraz ze sprzężeniem realizują zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w wieku od 3 do 24 r. ż. A dzieci i młodzież ze niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 r. ż. uczestniczą w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych. Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku. Fundacja zapewnia transport podopiecznym do OREW w Pierszczewie.

– Nasze OREW- y są dla wychowanków „drugim domem”. Udowadniają to szerokim uśmiechem tuż po przyjeździe do Ośrodka, okazując w ten sposób poczucie bezpieczeństwa i więź z nauczycielami, terapeutami oraz rówieśnikami. Swe pozytywne wrażenia na bieżąco przekazują w domach, co potwierdzają rodzice. W naszych placówkach wychowankowie uczą się komunikacji, samodzielności, podstawowych umiejętności edukacyjnych, nawiązują przyjaźnie, rozwijają swoje zainteresowania. Uczestniczą w różnych specjalistycznych terapiach. Są aktywni na miarę swoich indywidualnych możliwości. – mówi dyrektor OREW Pierszczewo Anna Stefanowska.

Debiutant międzynarodowych praktyk

Jak informuje nas A. Stefanowska, Fundacja utrzymuje kontakt z byłym pracownikiem, który obecnie mieszka w Finlandii i koordynuje współpracę z ową uczelnią. Poprzez to, dzięki programowi ERASMUS+ w ramach praktyk zawodowych w październiku roku ubiegłego Fundację odwiedziła Finka Tuula Kinnunen, nauczycielka (pedagog specjalny) z wieloletnim stażem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. To ona tak zarekomendowała Ośrodki prowadzone przez Fundację, że zostały one wybrane jako miejsce stażu dla jej podopiecznego Teemu Halonen.

Praktykę rozpoczął on 8 maja w OREW-ie w Pierszczewie/ Sikorzynie. Miał okazję poznać i uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, jakie były prowadzone na jego terenie. Włączał się w różne terapie, którymi objęci są podopieczni Ośrodka.

– Widać było, że największym entuzjazmem cieszyła się u niego terapia z alpakami, ale we wszystkich uczestniczył w pełnym zaangażowaniu i pasją wynikającą z chęci zdobywania nowych doświadczeń. W trakcie muzykoterapii znaną piosnkę „Panie Janie” śpiewał w swoim rodowitym języku – opowiada A. Stefanowska.

Praktykant z Finlandii uczestniczył w wydarzeniach organizowanych przez OREW. To m.in. Dzień Rodziny, wycieczka nad morze do Gdyni, piknik plenerowy o tematyce kaszubskiej, czy próby do Festiwalu Piosenki Pozytywnej w Chojnicach. Uczestniczył również w wycieczce z kadrą terapeutyczną do Gdańska i miał możliwość poznania pozostałych ośrodków. Jak mówi dyrektor OREW Pierszczewo, mimo bariery językowej, potrafił szybko nawiązać relację z podopiecznymi i traktowany był przez wychowanków placówki jako nauczyciel-przyjaciel. Pokazywał społeczności Ośrodka na mapie Google swoje rodzinne strony.

Został serdecznie pożegnany przez nauczycieli, terapeutów i podopiecznych 16 czerwca.

– Mamy nadzieję, że wymiana doświadczeń z naszym przyjacielem z Finlandii była dla niego równie ekscytująca jak dla nas. To międzynarodowe wydarzenie stanowiło dla naszej kadry wydarzenie wprowadzające świeżość oraz nowe przemyślenia odnośnie naszej pracy. Fundacja jest otwarta na dalszą współpracę międzynarodową oraz wymianę terapeutów – studentów w kolejnych latach – podsumowuje dyrektor OREW Pierszczewo.

Nad/opr.D.Tryzna

Komentarze