Gmina Stężyca OSP Wokół nas

Szymbark. Zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej. Chcą postawić gablotę, aby eksponować historię jednostki

19 lutego druhowie spotkali się, aby podsumować rok 2021, który był bardzo pracowity dla jednostki. Dużo czasu poświęcono również planom na rok bieżący, stawiając na bezpieczeństwo, szkolenia i udział w życiu sołectwa i gminy.

W zebraniu szymbarskich druhów uczestniczył dh Edmund Kwidziński, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kartuzach, komendę powiatową PSP reprezentował st. asp. Florian Klinkosz. Obecni byli też przedstawiciele władz Gminnego Związku OSP RP prezes dh Andrzej Trun i Komendant Gminny dh Marcin Kieliński.

Sto procent więcej wyjazdów

Jak wynika ze sprawozdania prezesa dh Zenona Liegmanna, w jednostce w roku ubiegłym odnotowano 74 wyjazdy. Dominowały miejscowe zagrożenia, których było 51. Do pożarów druhowie jeździli 23 razy, z czego dwa razy zostali zadysponowani do gaszenia składowiska tekstyliów w Cewicach pod Lęborkiem.

W omawianym okresie dwóch członków jednostki zmarło. Na koniec ubiegłego roku liczyła ona 68 druhów zwyczajnych, troje honorowych i czworo wspierających. W jednostce działa młodzieżówka. Sprawozdania za rok ubiegły zostały przyjęte i druhowie udzielili absolutorium zarządowi.

Ambitne plany na 2022

W dyskusji nad zadania bieżącego roku dh Z. Liegmann mówił o zamierzeniach jednostki co do wystawienia gabloty ekspozycyjnej, w której pokazywany byłyby dawny sprzęt i wyposażenie strażaków-ochotników. Realizacja tego pomysłu zależy od zaangażowania finansowego gminy. Dh Andrzej Młyński zasugerował, aby zostały zamontowane kamery, które będą zabezpieczać jednostkę i teren wokół niej. Wspólnie ustalono również potrzeby jednostki dotyczące szkoleń. Zaplanowano również zawody pożarnicze szczebla gminnego dla MDP.

Dh M. Kieliński Komendant Gminny, omówił obecnym inwestycje gminne dotyczące OSP. Dotyczą one budowy i rozbudowy jeszcze w tym roku dwóch strażnic: w Gołubiu i Kamienicy Szlacheckiej. Na rok następny planowany jest zakup nowych samochodów dla tych jednostek.

Podziękowania dla druhów

W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Kartuzach głos zabrał st. asp. F. Klinkosz członek jednostki. Podziękował on kolegom, a na ręce prezesa złożył skromny upominek od Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Pawła Gila. W imieniu władz Związku Gminnego podziękowania druhom jednostki złożył prezes dh A. Trun. Ustalono udział druhów w strażackim święcie i wydarzeniach promocyjnych miejscowości.

D. Tryzna

W OSP Szymbark działa 68 druhów zwyczajnych.
St. asp. Florian Klinkosz w imieniu Komendanta Powiatowego PSP przekazuje podziękowania dla prezesa jednostki dh Andrzeja Truna.

Komentarze