Wokół nas

Gmina Chmielno. Konkurs dla NGO na 2020. Chcesz uzyskać dofinansowanie? Pośpiesz się!

Już tylko do 30 stycznia 2020 roku do godziny 14:00 można składać wnioski o dofinansowanie na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych. Do podziału jest 100 tys. złotych.

W  2020 dla potrzeb konkursu gmina Chmielno przeznaczyła o 20 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Jak mówi nam Magdalena Kreft-Mielewczyk – sekretarz gminy, kwota jest większa, ponieważ z roku na rok rośnie zainteresowanie konkursem. Składanych jest coraz więcej wniosków o dofinansowanie. W gminie przybywa też samych przedstawicieli NGO – np. liczba KGW podwoiła się.

Celem nadrzędnym jubileusz Chmielna

Jak pokazują statystyki roku ubiegłego- najwięcej wniosków dotyczy działań typowo ,,miękkich”. Stowarzyszenia wnioskują o dofinansowanie różnych konkursów, szkoleń itd. Spora pula przeznaczona jest na szeroko rozumianą integrację. Jak dowiedzieliśmy się, tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszą się dwa obszary z sześciu, których konkurs dotyczy. Są to: sport i kultura.

–  W tym roku całe nasze działania skupiają się na tym, aby rozpromować i uwiecznić 800 lecie Chmielna. Mamy tą wielką rocznicę i wszystkie działania są nakierowane na nią. Chcielibyśmy, aby to, co będą robić sołectwa, były kompatybilne z naszymi obchodami. Zapraszam nasze NGO do składania wniosków– podsumowuje M. Kreft-Mielewczyk.

Komentarze