Gmina Chmielno OSP

Gmina Chmielno. Spotkania sprawozdawcze w jednostkach OSP. Druhowie z Reskowa i Kożyczkowa podsumowali 2021

W ubiegłą sobotę zakończyły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP z terenu gminy. Pokazały, że ubiegły rok przyniósł więcej wyjazdów. Za to jak podkreślają władze Zarządu Gminnego, był to bardzo dobry rok pod względem dofinansowania i wyposażenia.

5 marca spotkali się druhowie OSP Reskowo, a później takie samo zebranie odbyło się w OSP Kożyczkowo. W obu uczestniczył wójt Michał Melibruda oraz prezes i komendant Gminnego Związku OSP RP. W Reskowie gościem był dh Edmund Kwidziński prezes Zarządu Powiatowego ZOSP i zarazem dyrektor biura Zarządu Wojewódzkiego ZOSP. W Kożyczkowie byli ponadto były wójt a obecny radny powiatowy Jerzy Grzegorzewski i sołtys Anna Król. 

2021 bardzo dobry dla OSP Reskowo

Jednostka z Reskowa ma na dzień dzisiejszy 86 druhów zwyczajnych i dwóch honorowych. W jednostce jest aż trzydzieści kobiet. Są dwie MDP. Druhów z uprawnieniami, badaniami i po szkoleniach, do działań taktycznych jest 35. W roku ubiegłym mieli jeden wyjazd do pożaru i jedenaście do zdarzeń miejscowych. Jak podkreśla dh Tadeusz Treder prezes jednostki, najważniejszym faktem roku ubiegłego było odebranie 13 grudnia wozu bojowego, który trafił do nich z jednostki z Chmielna.

– Z tego faktu niezmiernie się cieszymy. Ten wóz bardzo motywuje młodych druhów do działania. Pielęgnują jak i pucują – podkreśla wagę otrzymanego sprzętu prezes jednostki.

Swój 32-letni wóz druhowie przekazali na Ukrainę. Jak podkreślają, teraz na pewno jest on tam bardzo przydatny.

Szybko i sprawnie w Kożyczkowie

Ze sprawozdania prezesa jednostki dh Piotra Konkela wynika, że w roku ubiegłym druhowie wyjeżdżali dwa razy do pożaru i szesnaście razy do zdarzeń miejscowych. Było to 100 proc. więcej niż w pandemicznym 2020 roku. Najwięcej wyjazdów mają na swoim koncie dh Oskar Gołąbek – aż 16, dh Piotr Konkel – 13 i dh Jakub Konkel – 12 wyjazdów. Jednostka liczy 44 druhów zwyczajnych, w tym trzy kobiety. W MDP jest szesnaście osób, z czego połowa to chłopcy, a druga połowa to dziewczyny. Jak wynika ze sprawozdania Komisji Rewizyjnej dh Andrzeja Gołąbek, w omawianym okresie z jednostki ubyło dwóch druhów z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

Podziękowania do druhów popłynęły najpierw od wójta M. Melibrudy, który w swoim wystąpieniu wspominał również o nowej ustawie, która reguluje wiele spraw związanych z OSP. Podkreślił, że ekwiwalent, który Rada Gminy ustaliła na wysokości 32,9 zł jest najwyższym w powiecie i poprosił druhów, aby w związku z nowym system naliczania byli uczciwi i rzetelnie rozliczali wyjazdy. Za odpowiedzialną służbę, troskę o mienię i gospodarność druhom dziękowali prezes i komendant Gminnego Związku OSP. Przyłączyli się do nich również były wójt J. Grzegorzewski i sołtys A. Król.

D. Tryzna

Dh Tadeusz Treder prezes Gminnego Związku OSP RP

Jeżeli chodzi o działania na szczeblu gminnym to w roku ubiegłym mieliśmy wzrost. Jak długo jestem w straży, to rok 2021 był chyba najlepszy pod względem doposażenia jednostek i pozyskania środków zewnętrznych. Udało nam się z WFOŚiGW dostać dofinansowanie 8 tys. zł. Kolejne 4 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego. Dostaliśmy dotację od wójta. Też środki własne duże przeznaczyliśmy. Środki z MSWiA również dostaliśmy. Przybył nowy samochód do OSP Chmielno. Gmina dała na niego aż 470 tys. zł. Dzięki temu samochód z Chmielna trafił do jednostki w Reskowie. Stąd można powiedzieć, że za jednym zamachem zostały zaspokojone potrzeby aż dwóch jednostek. Nasi druhowie robią rzeczy na coraz wyższym poziomie, starają się spełniać swoje zadania i wykonywać je najlepiej jak potrafią.

ZEBRANIE OSP KOŻYCZKOWO

ZEBRANIE OSP RESKOWO

Komentarze