Gmina Dziemiany Samorząd Wokół nas

Gmina Dziemiany. Informacja z OPS. Podsumowanie działań Banku Żywności za rok 2023

Gmina aktywnie uczestniczyła w programie pomocy żywnościowej, a działania w tym obszarze zostały zrealizowane dzięki współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany i OPS. W roku 2023 realizowane zadanie było częścią Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Całość działań była prowadzona we współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach.

W trakcie 2023 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany skoncentrowało się na realizacji programu, który mimo krótkiego okresu trwania, przyniósł korzyści dla 146 rodzin, obejmując łącznie 450 osób.

Program Pomoc Żywnościowa skupił się na dwóch wydaniach żywności, jednak mimo ograniczonej ilości akcji, osiągnięty wynik był imponujący. Łączny tonaż przekazanej żywności wyniósł około 6 ton, co stanowiło wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Paczki żywnościowe dla jednej osoby zawierały 6 podstawowych produktów, wśród których znalazły się: powidła śliwkowe, makaron jajeczny świderki, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały oraz olej rzepakowy.

Działania towarzyszące i warsztaty

Dodatkowo, program nie skupiał się tylko na dostarczaniu produktów spożywczych, ale także na edukacji i świadomości społecznej. W ramach działań towarzyszących przeprowadzono warsztaty dotyczące niemarnowania żywności. Te cenne warsztaty zostały zrealizowane na terenie gminy Dziemiany przez pracowników Banku Żywności w Chojnicach. Wzięło w nich udział 15 osób, które zdobyły wiedzę na temat praktycznych metod minimalizowania marnotrawstwa żywnościowego w codziennym życiu.

Podsumowując, działania Banku Żywności w gminie Dziemiany na rok 2023 nie tylko dostarczyły niezbędne produkty spożywcze najbardziej potrzebującym, ale także zwróciły uwagę na aspekt edukacyjny, promując ideę dbałości o środowisko i przeciwdziałania marnotrawstwu żywności. Współpraca z Bankiem Żywności w Chojnicach umożliwiła skuteczne i zorganizowane działania na rzecz lokalnej społeczności.

Początek formularza

Nad/opr.red

Komentarze