Gmina Dziemiany Inwestycje

Gmina Dziemiany. Inwestycje bieżącego roku. Trzy miliony złotych na potrzebne mieszkańcom zadania

Przy wydatkach tegorocznego budżetu sięgających 27,3 mln zł, środki przeznaczone na inwestycje sięgają 11% budżetu. Gmina chce w tym roku przeznaczyć prawie 3 mln zł na kilka ważnych inwestycji. Wśród nich jest rozbudowa bazy szkolnej w Dziemianach. Kontynuowane będą również zadania dotyczącej rozbudowy sieci wodnej i kanalizacyjnej. Bazując na dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, gmina chce dalej modernizować swoją infrastrukturę drogową. Oprócz środków z budżetu zarezerwowanych, jako wkład własny, gmina wesprze inwestycję powiatową, która dotyczy przebudowy drogi Dziemiany – Trzebuń. Droga ta zaczyna się w centrum Dziemian przy kościele i biegnie aż do Rogatek Trzebunia. W ramach samorządowych ustaleń Dziemiany wyłożą 1/3 kwoty, którą będzie musiało starostwo ze swojego budżetu wyłożyć na tę inwestycję.

W tegorocznych planach gminy jest jeszcze kilka pomniejszych inwestycji, jak np. ścieżka rowerowa wokół jeziora Rzuno. Ich realizacja zależy od możliwości pozyskania dofinansowania zewnątrz.

Rozmowa z Leszkiem Pobłockim wójtem gminy Dziemiany rozmawiał Dariusz Tryzna

Dariusz Tryzna: Jakie zadanie tego roku uważa Pan za najważniejsze?

Leszek Pobłocki: Na pewno jest nią rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziemianach. Do tej szkoły chodzą dzieci z pięciu dużych miejscowości z gminy: sołectwa Dziemiany, Raduń, Trzebuń i Piechowice. Dzisiaj te dzieci dowożone są do Dziemian. Jest ich prawie 500. Baza szkolna w Dziemianach wytrzymywała tę presję i ilość dzieci, ale przez lata się zużyła.

Od jakiegoś czasu przymierzamy się do rozbudowy obiektu poprzez modernizacje części łączącej salę gimnastyczną z głównym budynkiem szkoły. Mamy już kolejny projekt i wszystkie nasze podejścia rozbijały się o to, że koszty rozbudowy przerastały możliwości gminy. Sytuacja na razie jest taka, że nieco zredukowaliśmy nasze oczekiwania. To dotyczy kubatury projektu. Sprzyja nam też koniunktura na rynku budowlanym. Środki, które uzyskaliśmy lub mamy nadzieję uzyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przede wszystkim chcemy skierować na rzecz tej inwestycji.

Liczymy, że będzie nas kosztowała około 4,5 mln zł.  To dla nas jest kwota potężna, stanowiąca prawie 20% budżetu rocznego gminy. Obecna sytuacja kredytowa gminy pozwala nam tą inwestycję zaplanować na dwa lata. Chcielibyśmy na początku br. ogłosić przetarg na to zadanie.  Wierzę, że rok 2022 będzie tą datą, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że baza szkolna w Dziemianach jest adekwatna do poziomu oczekiwań i potrzeb w tym względzie istniejących.

D.T.: Od kilku lat znaczącymi zadaniami gminy są remonty dróg i ulic. Czy w tym roku też to zadanie będzie realizowane?

L.P.: Na pewno będziemy robili dwie ważne dla mieszkańców Dziemian ulice. Chodzi o ul. Górną, w której rejonie powstało już kilkadziesiąt domów jednorodzinnych. Razem tworzą nowe osiedle na wschodzie gminy z tyłu za torami. Drugą taką inwestycją jest budowa ulic ks. Podlaszewskiego i Robotniczej. Są to tereny drugiego naszego osiedla, zlokalizowane po zachodniej stronie Dziemian. Oczywiście te inwestycje są wspierane z Funduszu Dróg Samorządowych. 

D.T.: Czy będą prowadzone w bieżącym roku jakieś inwestycje dotyczące infrastruktury wod-kan?

L.P.: Na pewno w roku 2021 chcemy dokonać modernizacji sieci wodociągowej w Piechowicach. Istniejąca tam sieć została wybudowana dość dawno temu. Część sieci stanowią jeszcze rury azbestowe. Chcemy je wszystkie przełożyć i wyremontować, to co trzeba, aby wodociąg w całej miejscowości był nowy. Jest to ważne, ponieważ są plany, że droga powiatowa będzie tam remontowana. 

D.T.: Dziękuję za rozmowę.

Komentarze