Gmina Kościerzyna Szkolnictwo

Powiat Kościerski. Ranking najlepszych liceów i techników w Polsce. Powiatowa oświata pnie się do góry

Technikum z ,,Ekonomika’’ w ciągu trzech lat awansowało z dołu tabeli na 283 miejsce w rankingu 500 najlepszych szkół tego typu w Polsce. Placówka otrzymała tytuł ,,Srebrnej Szkoły 2021’’. Oprócz niego tytuł ,,Brązowej Szkoły 2021’’ otrzymało Technikum nr 2 i I LO w Kościerzynie.   

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” corocznie przeprowadza ranking najlepszych liceów
i techników w Polsce. Jest to najbardziej popularny i wiarygodny ranking edukacyjny polskich szkół. Celem rankingu jest ciągłe dążenie do podnoszenia jakości edukacji w liceach i technikach oraz pomoc 8-klasistom w wyborze wymarzonej szkoły. W roku 2021 już po raz 23 dokonano oceny i przedstawiono wyniki osiągnięte przez najlepsze szkoły średnie. Do oceny szkół brane były pod uwagę następujące kryteria: po pierwsze wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, następnie dane dotyczące  matury z przedmiotów obowiązkowych oraz sukcesy szkoły w olimpiadach. W przypadku techników znaczące były również  wyniki z egzaminu zawodowego.

Kościerskie szkoły w rankingu

W tegorocznym  rankingu  szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski, znacząco poprawiły swoja pozycję. Najwyżej sklasyfikowano Technikum nr 1 w Powiatowym  Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie. Szkoła znalazła się na 283 miejscu wśród 1743 techników w całej Polsce, a jeszcze dwa lata temu była na samym dole rankingu. O ponad 20 miejsc, swoją pozycję poprawiło też  Technikum nr 2 w Powiatowym  Zespole Szkół nr 2 im. KEN w Kościerzynie. W rankingu znalazło się też I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego, choć tu widać tendencję spadkową.

Wysokie pozycje w  województwie

Na 73 pomorskie licea I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego zajęło 33 pozycję (w roku 2020 – 24 pozycja). Wśród  59 techników w województwie pomorskim, Technikum nr 1  zajęło 16 pozycję, podczas gdy w roku 2020 była to 24 pozycja. Wynika z tego, iż Technikum nr 1 z popularnego „Ekonomika” nie tylko osiągnęło najwyższą pozycję w klasyfikacji łącznej, ale także uzyskało największy awans – o 87 miejsc w rankingu ogólnopolskim i o 8 miejsc w rankingu wojewódzkim.

 Z kolei Technikum nr 2, w tym roku  zajęło 18 pozycję, a rok temu było na  25 pozycji. Technikum z „Budowlanki” w rankingu ogólnopolskim awansowało o 22 miejsca.  Natomiast w rankingu wojewódzkim poprawiło swój wynik w stosunku do ubiegłorocznego  o 7 miejsc.

 Niestety spadek w rankingu zaliczyło I LO w Kościerzynie – o 81 miejsc w rankingu ogólnopolskim i 9 w wojewódzkim.

Tytuły honorowe

Osiągając wysokie pozycje w rankingu, szkołom zostały przyznane tytuły honorowe. W 2021 roku szkoły są uprawnione do korzystania z następujących odznak: I Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Józefa Wybickiego uzyskało tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2021” w kat. Najlepsze Licea, natomiast Technikum nr 1 (PZS nr 1) uzyskało tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 2021”, a Technikum nr 2 (PZS nr 2 im. KEN) tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2021” w kat. Najlepsze Technika.

Nad./opr. red.

Alicja Żurawska –  starosta kościerski

Kościerskie szkoły od kilku lat znajdują się w Rankingu „Perspektyw”. Jest to potwierdzenie bardzo ciężkiej pracy zarówno nauczycieli, jak i uczniów, która przekłada się na wysoki poziom nauczania i wyniki osiągane przez uczniów. Sukces naszych szkół jest także efektem ogromnej pracy i zaangażowania dyrektorów szkół oraz Zarządu i Rady Powiatu Kościerskiego, którzy dbają o rozwój edukacji w podległych jednostkach oświaty. Kolejną składową wpływającą na takie wysokie wyniki jest realizacja projektów unijnych przez Powiat kościerski, które pozwalają uczniom na naukę w pracowniach dydaktycznych bogato wyposażonych w najnowsze sprzęty i urządzenia, a także udział w dodatkowych  kursach i szkoleniach uczniów.

Komentarze