Gmina Kartuzy Szkolnictwo

Kartuzy. Inicjatywa w SP nr 2. „Dwójka” realizuje projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach od 2014 r. rozpoczęła szeroko rozumianą współpracę międzynarodową poprzez udział w projektach ERASMUS+, PO WER, Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, eTwinning, stawiając na nowoczesną edukację, szkolenia nauczycieli w kierunku wykorzystania nowych technologii oraz wdrożenia w nauczaniu metodologii STEAM.

 Dzięki podtrzymywaniu w uczniach naturalnego zapału do zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez działanie i rozwiązywanie praktycznych problemów jest możliwe efektywne nauczanie. Połączenie zadań problemowych z praktycznym podejściem do ich rozwiązywania oraz rozwiązywanie problemów inżynieryjno –konstrukcyjnych sprawia, że uczeń przestaje być odtwórcą, a staje się projektantem, konstruktorem, wynalazcą, czy twórcą nowej wiedzy.

W maju 2020 r. Politechnika Łódzka ogłosiła nabór do udziału w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” dla szkół podstawowych, którego głównym celem było podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Partnerami projektu są: Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska oraz Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie. Patronat nad projektem sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji oraz NASK.

W partnerstwie z uczelniami

 SP nr 2 w Kartuzach złożyła wniosek do udziału w tym projekcie. W czerwcu 2020 „Dwójka”, jako jedyna szkoła z gminy Kartuzy otrzymała grand na jego realizację.

W ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” od września 2020 roku, jedenastu wytypowanych uczniów szkoły bierze udział w zajęciach kółka informatycznego. Koło prowadzi wicedyrektor Andrzej Karczewski, który w ramach projektu uczestniczy w specjalnym dwusemestralnym szkoleniu. Kurs w zdecydowanej większości poświęcony jest zagadnieniom algorytmiki wraz z niezbędnymi uzupełnieniami z dziedzin pokrewnych, głównie matematyki dyskretnej.

 W ramach projektu szkoła zostanie w najbliższym czasie wyposażona w zestawy edukacyjne do kształcenia z wykorzystaniem programowalnych systemów robotycznych.

 Podczas zajęć uczniowie przede wszystkim poznają język programowania C++ oraz ćwiczą i doskonalą pisanie programów w tym języku. Uczniowie zostali wyposażeni w podręczniki do nauki programowania oraz dostęp do kursu online. W obecnym czasie pandemii zajęcia koła odbywają się w formule online.

Pierwsze efekty projektu

 Uczniowie uczęszczający na kółko informatyczne wzięli udział w tygodniu „Code Week” oraz w szkolnym etapie konkursu kuratoryjnego z informatyki. Dwójka uczniów Maja Stamirowska (7b) oraz Mikołaj Mejer (7a) zakwalifikowała się do etapu rejonowego tego konkursu. Zajęcia realizowane w ramach kółka informatycznego CMI są doskonałym sposobem na rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, rozbudzają zainteresowanie programowaniem, przyniosą także z pewnością uczniom dużo korzyści w przyszłości.

Nad/opr.red

Komentarze