Powiat kościerski Samorząd

Powiat kościerski. Finanse samorządu. Z 40 mln zł w 2014 r. na 21 mln zł na koniec 2020 r.

Oddłużanie powiatu kościerskiego przynosi skutki. Działania władz samorządowych nastawione na minimalizowanie kosztów i odpowiednia polityka inwestycyjna zaowocowały tym, że w ciągu sześciu lat dług powiatu zmniejszył się o 18,5 mln zł.

Przypomnijmy, w 2014 roku zadłużenie powiatu wynosiło ponad 39,8 mln zł. Było to ponad 60% dochodu budżetu. Od tego roku zaczyna się pierwsza kadencja Alicji Żurawskiej obecnej starosty powiatu kościerskiego. Za cel priorytetowy postawiła ona zmniejszenie tego zadłużenia i przekonała do tego Zarząd Powiatu. Politykę oddłużania samorządu zaakceptowała też Rada Powiatu. W jej myśl podjętych zostało szereg działań zarówno po stronie bieżącego zarządzania, jak i działań inwestycyjnych. W efekcie na koniec ubiegłego roku zadłużenie wynosiło 21,4 mln zł, co stanowi trochę ponad 20% dochodów. Oznacza to, że w ciągu 6 lat udało się zredukować zadłużenie o prawie 40% tj. blisko 18,5 mln zł.

Umiejętne finansowanie zadań

Co ważne proces oddłużania realizowany był przy utrzymaniu znacznych nakładów na inwestycje. W ostatnich latach rosły one, wyraźnie sięgając w roku 2020 kwoty prawie 9,5 mln zł. Ta pozytywna tendencja była możliwa dzięki odpowiedniej inżynierii finansowania inwestycji powiatu. Po pierwsze realizowane są te, które mają dofinansowanie zewnętrzne, czy to z funduszy rządowych, czy ze środków unijnych. Po drugie, w realizowaniu zadań drogowych partycypują samorządy gminy np. przy budowie drogi powiatowej przebiegającej przez Liniewo wykorzystano w 50 % środki z FDS i 25% wkład gminy Liniewo.

Pogłębienie pozytywnych tendencji


Bieżący rok przyniósł również utrzymanie tej tendencji. Dodatkowo w ubiegłym roku pojawiło się jeszcze jedno źródło finansowania – Rządowy Program Inwestycji Lokalnych. W br. powiat ma już przyrzeczone z niego 6 mln zł. Posłużą one jako wkład własny do wielu inwestycji. Dzięki temu np. budowa drogi powiatowe Dziemiany- Trzebuń będzie dofinansowana z FDS w kwocie do 50% jej kosztów, z Funduszu Inwestycji Lokalnych środkami, które będą wkładem własnym powiatu i grantem z gminy Dziemiany w wysokości 1/3 kwoty przypadającej na budżet powiatu.
Dzięki temu w planach budżetu na koniec br. Zadłużenie ma spaść jeszcze o 2 mln zł. Na koniec 2021 ma ono wynosić 19,33 mln zł i stanowić 19,84% budżetu. Pomimo tego, że samorząd w br. Zaciągnął pożyczkę w kwocie 1,64 mln zł na budowę Sali gimnastycznej przy ”Budowlance”.


– Z punktu widzenia spraw związanych z zadłużeniem powiatu należy podkreślić, że te ostatnie sześć lat to okres bardzo intensywnej i konsekwentnej pracy, w którym decyzje Zarządu i Rady Powiatu Kościerskiego zawsze ukierunkowane były na podejmowanie takich działań, aby z jednej strony realizować zadania inwestycyjne służące naszym mieszkańcom, z drugiej natomiast zmierzających do sukcesywnej poprawy sytuacji finansowej powiatu – mówiła Alicja Żurawska, starosta kościerski

Nad/opr.red

Komentarze