Gmina Karsin Samorząd

Gmina Karsin. Fundusz Sołecki – jego plusy i minusy

W gminie Karsin do Funduszu Sołeckiego podchodzi się z dużą elastycznością. W sołectwach, które w danym roku otrzymały duże inwestycje z budżetu gminy jest on pomijany. Tam gdzie jest ich mniej fundusz może funkcjonować.

Największe sołectwo w gminie – Karsin otrzyma w tym roku inwestycji za 5 mln zł. To głównie zadania drogowe. Budowa ul. Ogrodowej w dwóch etapach oraz modernizacji ul. Świerkowej, do tego remont całego pakietu ulic: Krótka, Polna, Kwiatowa i Wiśniowa. Te inwestycje to odpowiedź na głos mieszkańców, to priorytetowe dla nich zadania.

– Trudno oczekiwać, aby przy takiej kwocie, która została skierowana na poprawę warunków życia mieszkańców wsi, dokładać jeszcze 70 tys. zł z racji funduszu.  Przecież jego aż 87,5% to środki z budżetu gminnego. Tylko 12,5% to dotacja z budżetu państwa. Uważam, że trzeba mocno podkreślać te proporcje i mówić o nich głośno – tłumaczy wójt gminy Roman Brunke

Co można zrobić z funduszu?

Drugie co do wielkości sołectwie w gminie – Wiele, otrzymało do wykorzystania w roku bieżącym 60 tys. zł z racji Funduszu Sołeckiego. Jak powiedziała nam sołtys Barbara Synak, mieszkańcy kwotę tę przeznaczyli na cztery zadania. Największa pula pieniędzy pójdzie na oświetlenie, bo są rejony wsi, gdzie jeszcze go nie ma. 15 tys. zł zostało przeznaczonych na zadanie w szkole, którego celem ma być przystosowanie sanitariatów dla małych dzieci. 8 tys. zł przeznaczono na pomoc dla Domu Kultury w Wielu. Kolejne 8 tys. zł posłużyło na zakup kamery termowizyjnej dla wielewskiej jednostki OSP.

– Ja cieszę się, że sołectwo chce pomóc szkole w Wielu, ale za te środki możemy zrobić jedynie jedną łazienkę. Żeby to zrealizować najpierw musimy zapłacić za projekt, a co z resztą remontu? I tak będziemy musieli wyłożyć na to z własnego budżetu – komentuje inicjatywę wójt R. Brunke

W kolejnym sołectwie – Cisewiu, zaplanowano w tym roku wykonanie chodnika za 40 tys. zł. Stąd fundusz też nie jest tu uwzględniany. Władze gminy mają obawy, że w małych sołectwach, gdzie potrzeb jest niewiele środki z tego funduszu mogą być wykorzystywane na proste ,,przejedzenie’’. Do tematu będziemy powracać.

Red.

W Karsinie zamiast Funduszu Sołeckiego będzie przebudowanych sześć ulic, w tym Kwiatowa.
 W Wielu z Funduszu Sołeckiego zakupiono m.in. kamerę termowizyjną dla jednostek OSP.

Komentarze