Gmina Stara Kiszewa Inwestycje

Stara Kiszewa. Zielone światło dla długo oczekiwanej inwestycji. Remont głównej ulicy zacznie się prawdopodobnie jeszcze w tym roku

Na ostatniej sesji radni podjęli uchwały, które dają zielone światło dla realizacji oczekiwanego od wielu lat remontu 214 na odcinku przebiegającym przez Starą Kiszewę. Podjęte uchwały umożliwią Zarządowi Dróg Wojewódzkich przystąpić jeszcze w tym roku do inwestycji.  

Finałem wielu spotkań wójta gminy Mariana Pick z przedstawicielami samorządu pomorskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich była wizyty w Starej Kiszewie wicemarszałka pomorskiego Leszka Bony. Jak poinformował nas włodarz gminy, padły tam słowa, że skarbnik samorządu da zielone światło inwestycji, jeżeli gmina zadeklaruje pomoc w jej realizacji.

Radni zaaprobowali decyzję

O koniecznym zaangażowaniu finansowym gminy w tę inwestycję mówił radnym wójt M. Pick podczas sesji 12 kwietnia.

– Zgodzicie się Państwo, że ta inwestycja jest dla nas bardzo ważna i bardzo potrzebna. Ja osobiście czternaście lat walczę o to. Mam nadzieję, że rozumiecie Państwo ważność dzisiejszych uchwał i będzie na nie zgoda – apelował wójt

Ustalono, że gmina co roku dołoży do tej inwestycji około 1 mln zł. Przewidywany czas jej trwania to dwa lata. O takiej partycypacji samorządu mówiło się już w ubiegłym roku, bo generalnie inwestycja miała ruszyć w 2020 roku. Od kwoty pierwszej transzy należy odliczyć pieniądze, jakie gmina Stara Kiszewa wydała na projekt.

Specyfika inwestycji

Zakres inwestycji jest bardzo szeroki. Od przebudowy wszystkiego co znajduje się w ziemi, budowę nowego odwodnienia po nową nawierzchnię, chodniki, zjazdy, oświetlenie itd. Przebudowany ma być odcinek od stacji paliw obok Zajazdu ,,Viking’’ aż do zjazdu na Bartoszylas. Całość inwestycji ma kosztować 15 mln zł.

– Roboty zaczną się prawdopodobnie od środka zadania, ponieważ wiąże się to z odwodnieniem – tłumaczy wójt M. Pick

Podjęcie przez radnych gminy Stara Kiszewa odpowiednich zapisów w wieloletnim planie inwestycyjnym to krok pierwszy. Krokiem drugim będzie uchwała Zarządu Dróg Wojewódzkich o przystąpieniu jeszcze w tym roku do realizacji inwestycji, a krokiem trzecim będzie ogłoszenie przetargów.

red.

Komentarze