Gmina Karsin OSP Samorząd

Gmina Karsin. OSP Karsin i Wiele złożyły wnioski o doposażenie jednostek

Wójt Roman Brunke wraz z Gminnym Komendantem OSP  Krzysztofem Dattą i dh Rafałem Sikora z jednostki OSP Wiele wzięli udział w spotkaniu z Komendantem Wojewódzkim PSP w Gdańsku st. bryg. Jackiem Niewęgłowskim, w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Kościerzynie mł. bryg. Rafała Duzowskiego. Celem spotkania było złożenie wniosków dotyczących możliwości doposażenia jednostek  OSP Karsin oraz OSP Wiele.

Wniosek dla OSP Karsin dotyczył przekazania używanego samochodu pożarniczego z drabiną, w przypadku wycofania takiego samochodu z podziału będącego w dyspozycji Komendantów Powiatowych PSP w województwie pomorskim. Gmina Karsin jest najbardziej oddaloną gminą od Kościerzyny, dlatego każdy wyjazd samochodu z drabiną powoduje brak zabezpieczenia dla mieszkańców Kościerzyny i okolic. Dodatkowo na terenie gminy funkcjonują dwa duże zakłady przetwórstwa drzewnego – firma Sylva w Wielu oraz Drewar w Górkach. Są to zakłady zatrudniające łącznie 600 osób i posiadające budynki i budowle o wysokości do 30 m. Prowadzenie akcji gaśniczych, czy ratunkowych w tego typu zakładach bez udziału samochodu pożarniczego z drabiną jest niemożliwe i nieskuteczne, dlatego pozyskanie tego samochodu jest w najbliższym czasie konieczne. Warto dodać, że w najbliższym czasie zostanie otwarta nowa remiza OSP Karsin, w której przygotowany jest boks garażowy dla samochodu pożarniczego z drabiną.

Wniosek jednostki w Wielu

Natomiast wniosek dla jednostki OSP Wiele dotyczył przekazania używanego, średniego samochodu bojowego. Obecnie OSP Wiele posiada średni samochód gaśniczy marki Mercedes, który ma już 30 lat i właśnie ten samochód w pierwszej kolejności gmina planuje wymienić. Jednostka w swoim wniosku zgłosiła również potrzebę pozyskania samochodu terenowego pickup do transportu łodzi motorowej. Jednostka ta często bierze udział w sezonie letnim, ale także poza nim, w akcjach ratowniczych na Jeziorze Wielewskim oraz Wdzydzkim, a obecny samochód nie jest przystosowany do jazdy w ciężkim terenie.

Nad/opr.red

Komentarze