Gmina Karsin Inwestycje

Gmina Karsin. Rozbudowa infrastruktury. Wod-Bud wykona stację uzdatniania wody w Karsinie

Gmina przystępuje do realizacji jednej z głównych tegorocznych inwestycji. Ma ona poprawić, jakość wody dla mieszkańców Karsina. Ważne jest, że na jej realizację Karsin pozyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W tegorocznym planie inwestycji znaczną pozycją jest budowa hydroforni ze stacją uzdatnia wody i nowym ujęciem wody w Dąbrowie. Da ona wodę dla Osowa, Zamościa jak również Cisewa i Bąka. W przyszłości korzystać również z tego ujęcia będą mieszkańcy Karsina gdyż dotychczas działająca tu hydrofornia jest najstarszą w gminie.

Z informacji przekazanych przez wójta Romana Brunke na sesji 30 września wynika, że 25 sierpnia dokonano otwarcia ofert przetargowych na tę inwestycję. W kosztorysie gmina przeznaczyła na nią kwotę nie większą niż 961 tys. złotych. Do przetargu przystąpiły cztery firmy. Pierwsza z nich była Hydro-Marko z Jarocina, która wyceniła inwestycję na kwotę 1, 4 mln zł. Druga firma – Optim podała wycenę przekraczającą 1, 36 mln zł. W przetargu wzięło też udział przedsiębiorstwo o nazwie Zakład Produkcyjno Handlowy Hirsz ze Stężycy proponując kwotę 1, 2 mln zł. Ofertę złożyła też miejscowa spółka Wod-Bud Stanisława Nilka. Wyceniła ona swoje prace na  1, 143 mln zł. Decyzją gminy to ta ostatnia oferta została wybrana, jako najlepsza. Termin wykonania tego zadania to 15 marca 2021 roku.

red.

Komentarze