Gmina Kościerzyna Inwestycje Miasto Kościerzyna

Kościerzyna. Rozbudowa infrastruktury. Zakończyli etap „Za torami” i realizują kolejne

Miasto Kościerzyna realizuje kolejne inwestycje cywilizacyjne poprawiające jakość infrastruktury komunalnej. Jedne projekty są już na ukończeniu, inne w fazie projektowej i przetargowej. 

Prace przy III etapie projektu uporządkowania wód deszczowych w Kościerzynie powoli dobiegają końca. Jest to moment odbiorów najważniejszych budowli tego etapu i zarazem czas porządkowania po pracach budowlanych. Miasto skupia się w tej chwili na czwartym etapie projektu, który dotyczy terenów za budynkiem Urzędu Miasta. Przetarg na to zadanie został rozstrzygnięty i wygrała go firma ZUK z Glincza. Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie i uzgodnienie projektu z odpowiednimi instytucjami i jego wykonanie. Jak usłyszeliśmy od Tomasza Nadolnego wiceburmistrza Kościerzyny, prace są w fazie uzgodnień z głównym inspektorem ochrony środowiska oraz z Polskimi Wodami. W fazie projektowej z kolei jest budowa kanału dla rzeki Bibrowej wraz z budową zbiornika retencyjnego w parku za budynkiem UM. Miasto ogłosiło drugi już przetarg na przebudowę przepustu na ul. Skarszewskiej, mającego za zadanie udrożnienie Bibrowej, która wpływa do Jeziora Kaplicznego.

Projekt kolejnego zbiornika retencyjnego

Miasto opracowuje obecnie  program użytkowy dla zbiornika retencyjnego, który zlokalizowany ma być przy ul. Kościuszki. Powstać ma także zbiornik o wielkości 1500 m sześciennych na ul. Moniuszki, jednak jest to zadanie poza zasięgiem projektu retencji. Na jego budowę zabezpieczono 0,5 mln zł. Aby zapobiec ciągłemu zalewaniu ul. Moniuszki ogłoszono już przetarg na budowę kanału biegnącego od ul. Piechowskiego poprzez ul. Małcużyńskiego. Odbyło się nawet otwarcie ofert, jednak były one zdecydowanie przewyższające możliwości miasta, dlatego przetarg unieważniono i w poniedziałek ogłoszono go jeszcze raz, aby sprawdzić czy zgłoszą się oferenci z tańszą ofertą.

BM

Największy zbiornik retencyjny etapu „Za torami” jest już gotowy

Komentarze