Gmina Nowa Karczma Szkolnictwo

Gmina Nowa Karczma. Uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela. Stypendia naukowe dla 54 uczniów

14 października w Nowej Karczmie wójt gminy Andrzej Pollak wręczył stypendia naukowe dla uczniów z terenu gminy. Trafiły one do tych, którzy mają średnią ocen powyżej 5,42. Wójt nagrodził również dyrektorów szkół i trójkę nauczycieli.

Zaplanowano, że uroczystość ta odbędzie się w Lubaniu i będzie miała podniosły charakter z uwagi na obecność wyjątkowych gości. Niestety pogoda spłatała figla i trzeba było wydarzenie przenieść pod dach. Swoje zrobił tez Covvid-19, stąd tez cała uroczystość odbywała się z zachowaniem wymogów sanepidu. Gośćmi specjalnymi byli poseł Magdalena Sroka, prof. Adam Cenian ze swoimi współpracownikami.

Wysoko postawiona poprzeczka

Warunki uzyskania stypendium przez ucznia mieszkańca gminy ustala uchwała Rady Gminy z maja 2017 roku. Stypendium może uzyskać uczeń, który ma wysoką średnią ocen, brał udział w różnych olimpiadach, ma osiągnięcia sportowe czy też jest zaangażowany społecznie.  Ubiegły rok szkolny został naznaczony przez Covid-19 i różne ograniczenia z tym zmazane, stad tez głównym kryterium było przyznawania stypendiów była średnia ocen. Stypendyści mieścili się w średniej od 5,42 do 6,00.

Lista najlepszych

Za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020 stypendia otrzymało 54 uczniów. W SP w Nowej Karczmie stypendiami zostało nagrodzonych 28 uczniów. W szkole w Lubaniu wyróżnienia otrzymało 17 uczniów. Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim może pochwalić się szóstką uczniów, którzy otrzymali stypendia. Natomiast w SP w Szatarpach stypendia dostało troje uczniów.

Stypendia wręczali wójt Andrzej Pollak, przewodniczący Rady Gminy Marian Wołoszyk i prof. Adam Cenian.

Specjalne wyróżnienie

Oprócz stypendiów wręczone zostało tez specjalne wyróżnienie dla uczennicy szkoły w Lubaniu, która nie jest mieszkanka gminy, a osiągnęła bardzo wysokie wyniki w nauce. Otrzymała okolicznościowy dyplom i upominek rzeczowy.

– Od połowy marca nauka odbywała się w sposób zdalny, stad powinniśmy również docenić wkład rodziców, którzy pomagali dzieciom w jej realizacji. – powiedział poproszony o komentarz do tegorocznej edycji stypendiów wójt A.Pollak

Włodarz gminy nagrodził również dyrektorów wszystkich placówek oświatowych gminy i troje nauczycieli.

Szósta edycja

Stypendia naukowe w gminie Nowa Karczma po raz pierwszy zostały wręczone w 2014 roku. Od tego czasu, co roku w różnej szkole odbywa się uroczystość jej wręczenia.

– Stypendium naukowe ma charakter motywacyjny, celem jest promocja i wyróżnienie uczniów szczególnie uzdolnionych. Mówiąc kolokwialnie, by dzieci wiedziały, że warto podjąć wysiłek i się starać, w końcu nie każdy uczeń dostaje stypendium naukowe – dla dzieci jest to duże wyróżnienie, na które pracują cały rok. – mówiła Elwira Jurczyk kierownik gminnej oświaty

D.Tryzna

Komentarze