Gmina Karsin Inwestycje

Gmina Karsin. Modernizacja dróg. Dzięki kolejnej pomocy od samorządu wyasfaltowano trzeci odcinek drogi do Dąbrowy

To wyjątkowe osiągnięcie samorządu, gdyż gmina Karsin po raz drugi w roku 2021 otrzymała dofinansowanie na modernizację dróg transportu rolnego. Dzięki temu wykonano remont kolejnego odcinka drogi gruntowej relacji Karsin-Dąbrowa. Koszt inwestycji to ponad 214 tys. zł.

Z Karsina do Dąbrowy jest 4 kilometry. Jeszcze do niedawna była to droga gruntowa, którą jesienią i wiosną ciężko było przejechać.  Jej modernizacja  była niezbędna i konieczna ze względu na niedogodności związane z prowadzeniem działalności rolniczej w tej okolicy, jak również dostępu do nowego ujęcia wody w Dąbrowie. Gmina zaczęła ją remontować korzystając z Funduszu Modernizacji Dróg Transportu Rolnego, który jest finansowany ze środków Samorządu Pomorskiego. W pierwszym etapie wylano asfaltem 400 m.b. tej drogi. W roku 2020 gmina zaplanowała modernizację kolejnych 500 m.b., a koszt tej inwestycji miał wynieść 177 tys. zł. Złożyła kolejny wniosek i otrzymała 100 tys. zł dofinansowania. Gmina dołożyła do zadania więcej o 30 tys. zł, przez co został wykonany odcinek o 100 m.b. dłuższy.

Trzeci etap remontu

W drugiej połowie ubiegłego roku  złożono projekt na wyasfaltowanie kolejnego odcinka tej drogi. Jego całkowity koszt wyceniono na 214 tys. zł. I tym razem gmina otrzymała dofinansowanie od Samorządu Pomorskiego w wysokości  prawie 100 tys. zł. Z własnego budżetu dołożono prawie 115 tys. zł. Dzięki tym środkom przybyło kolejnych 450 m.b. asfaltu. Na całej długości remontowanego odcinka pas jezdni ma szerokość 5 m. Remont drogi polegał na ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego i dwóch warstw asfaltu. Wykonano również profilowanie i utwardzenie poboczy po obu stronach jezdni. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” z Kartuz.

Dzięki inwestycji dywanik  asfaltu do Dąbrowy ma już 1,5 km.

To wyjątkowa sytuacja

Należy podkreślić, że to było już drugie dofinansowanie w 2021 r. z Funduszu Modernizacji Dróg Transportu Rolnego. Pierwsze dotyczyło dofinansowania na modernizację drogi w Osówku. Wtedy gmina Karsin otrzymała maksymalne dofinansowanie w wysokości 184 tys. zł. Dzięki temu udało się zrealizować inwestycję, która warta była  370 tys. zł. Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Komentarze