Gmina Somonino Inwestycje

Somonino. Modernizacja infrastruktury drogowej. Ulica Kasztelańska będzie dokończona

16 października wójt gminy Marian Kowalewski podpisał z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem umowę, dzięki której Fundusz Dróg Samorządowych dofinansuje inwestycję gminną kwotą ponad 2 mln zł. Chodzi o dokończenie budowy ul. Kasztelańskiej.

Ta ulica jest jakby zachodnia obwodnicą Somonina i jej znaczenie dla komunikacji na tym obszarze będzie rosło z roku na rok. W jej części południowej tj. od ul. Ceramicznej w kierunku Goręczyna rozwinęło się mocno budownictwo jednorodzinne. To właśnie mieszkańcy tego obszaru nalegali, aby ulicę tą – trakt żwirowy, utwardzić. Boje o to z ówczesną władzą gminy trwały długo, bo ich zadanie było ogromne. W końcu ustalono, że jego wykonanie będzie podzielone na etapy.

Początek przebudowy ulicy

Pierwszy ruszył w marcu 2018 roku i był wykonywany ze środków własnych gminy. Obejmował modernizację ul. Ceramicznej i utwardzenie ul. Kasztelańskiej od skrzyżowania z tą pierwszą w kierunku do Goręczyna. Zakończyć się miał z końcem roku. Na drugi etap inwestycji gmina dostała dofinansowanie z programu „Rozbudowa powiatowej i gminnej infrastruktury drogowej”. Wykonawcą obu został kartuski „Dromos”. Koniec roku przyniósł jednak zmiany w harmonogramie inwestycji. Nowy włodarz gminy, aby m.in. ułatwić poruszanie się po modernizowanych ulicach, dogadał się z Dromosem, że oba etapy będą dokończone na wiosnę 2019 roku. W efekcie późnym latem inwestycja modernizacji ul. Ceramicznej i Kasztelańskiej została zakończona. Teraz przejazd tą trasą do Goręczyna trwa 3-4 minuty.

Etap IV inwestycji

Już a początku ubiegłego roku wójt M. Kowalewski mówił o potrzebie dokończenia ul. Kasztelańskiej. W roku ubiegłym wykonano prace projektowe. Marzec r.b. przyniósł pozytywną decyzję z ZRID na realizację tego zamierzenia. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do FDS. W sierpniu gmina uzyskała informacje, że został on pozytywnie zaakceptowany.  Procedura przetargu na te inwestycje została uruchomiona ponad miesiąc temu. 16 października wójt gminy Marian Kowalewski podpisał z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem stosowną umowę z FDS. Kwota ponad 2 mln zł stanowi 60 proc. dofinansowania zadania, które pierwotnie zostało wycenione na kwotę 3,3 mln zł. To pozwoli wybudować ostatni odcinek ul. Kasztelańskiej, od zakończonego III etapu do wiaduktu drogowego przy osiedlu Bernardowo. Do tematu będziemy powracać. 

D.Tryzna

Komentarze