Gmina Karsin Samorząd

Gmina Karsin. Z okazji Dnia Sołtysa. Wójt Roman Brunke i jedenastu sołtysów

Dzień Sołtysa zapisany jest w kalendarzu pod datą 11 marca. W tym roku przypadł w sobotę, stąd uroczystości z nim związane przesunięto na inne terminy. Tak było też w gminie Karsin.

Sołtys, to jak twierdzi część samorządowców, to „mały wójt w sołectwie”. Coś w tym jest, bo dziś dobry sołtys jest powiernikiem, psychologiem, doradcą, księgowym, etc. Z naciskiem na dobry. Może stąd wśród sołtysów coraz więcej pań.

Sołtys to przede wszystkim społecznik, bo kto pomierzy czas jego pracy. Ci, co chcą pracować od godz. 8 do 16 na pewno tej profesji nie wybiorą. Znamienne jest, że jeśli ktoś sołtysem zostanie, to najczęściej nie pełni tej funkcji przez jedną kadencję, tylko więcej. Najlepsi potrafili pół wieku sprostać w tej funkcji.

Jedenastu wspaniałych

W gminie Karsin jest jedenastu sołtysów. Wszyscy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie wójta Romana Brunke i przybyli na świąteczny obiad do restauracji. Nie była to uroczystość z pompą, ale spotkanie dobrze sobie znanych osób. Włodarz gminy skorzystał z okazji i poinformował ich o realizowanych inwestycjach na terenie gminy. Przedstawił też plany samorządu w tym zakresie. R. Brunke zaskoczył znaczną część sołtysów informacją, że rząd planuje wypłacać sołtysom 300 zł. pieniądze te otrzymają ci, którzy ukończyli 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 w przypadku kobiet i pełnili co najmniej 10 lat funkcję sołtysa. Informację taką otrzymał urząd gminy zupełnie niedawno od wojewody pomorskiego. Okazało się, że na terenie gminy Karsin prawa takie nabyło już siedmiu sołtysów. Oby to zostało wprowadzone w życie, gdyż te pieniądze będą na pewno jakąś rekompensatą za lata poświęcone tej funkcji.

Skoro święto, to musiały być też prezenty. Wójt obdarował sołtysów drobnymi upominkami. Jak powiedział nam sołtys Karsin Jerzy Zieliński, spotkanie upłynęło w miłej, życzliwej atmosferze.

D. Tryzna

Komentarze