Gmina Kościerzyna Szkolnictwo

Gmina Kościerzyna. Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodzono najlepszych pedagogów

W tym roku uroczystości gminne z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 12 października na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kościerzynie. Nagrody Wójta za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz dydaktyczno-wychowawczej otrzymało 9 dyrektorów oraz 18 nauczycieli.

Listy gratulacyjne i kwiaty wręczał wójt Grzegorz Piechowski oraz Danuta Szczepańska, przewodnicząca Komisji Oświaty.

Wyróżnienie dyrektorzy i nauczyciele

Ze szkoły w Kornem nagrodzono dyrektorkę Beatę Murglin oraz Martę Gaładyk i Aleksandra Bronka. Ze SP w Kaliskach wyróżniono Tomasza Dargacza, dyrektora placówki oraz Kamilę Nagórską i Mariolę Zaborowską. Z placówki w Niedamowie nagrody otrzymały: Beata Grau, dyrektorka, Alicja Czylkowska i Hanna Kreft. Z Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Klinczu nagrodzono dyrektora Arkadiusza Markiewicz i nauczycielki: Jolantę Chwiałkowską oraz Tatianę Gusarską. Z Zespołu Kształcenia w Łubianie wyróżniono dyrektora Mirosława Peplińskiego oraz Jarosławę Reclaff-Ptaszyńską i Annę Cupę. Z placówki w Wielkim Podlesiu nagrodę otrzymała dyrektorka Barbara Czarnota oraz Alicja Bednarek i Adela Włoczanko. Z ZK w Wielkim Klinczu wyróżniono dyrektorkę Iwonę Kuśmierczuk oraz Aleksandrę Wardyn i Barbarę Wendt. Z ZS w Wąglikowicach nagroda trafiła do dyrektora Sławomira Grzyba oraz Bernadety Basendowskiej i Lucyny Czai. Z ZS w Skorzewie wyróżniono dyrektorkę Marię Czekaj oraz Małgorzatę Mielewczyk i Ewelinę Brzezińską.

UG/opr.red

Fot. UG Kościerzyna

Komentarze