Gmina Kościerzyna Inwestycje

Gmina Kościerzyna. Podsumowanie inwestycji drogowych 2021 roku Poprawiono nawierzchnię na 7548 m.b. dróg gminnych

Pomimo trudnych warunków spowodowanych pandemią i znacznym wzrostem kosztów, w roku ubiegłym na terenie gminy zrealizowano jedenaście inwestycji, których celem był remont nawierzchni istniejących lub budowa nowych dróg. Oprócz tego rozpoczęto dwa duże zadania drogowe w Kornem i Wdzydzach.

Inwestycje te rozkładają się równomiernie po terenie całej gminy. Realizowane były tam, gdzie najbardziej były potrzebne działania samorządu, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach i zaspokoić potrzeby mieszkańców.

Zadania za 6,7 mln zł

 Jedną z największych inwestycji była budowa dróg gminnych w Kościerskiej Hucie. Ich realizacja przyniosła 1062 m.b. nowych, asfaltowych dróg. Koszt zadania to ponad 1,9 mln zł, na które gmina pozyskała w połowie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Kolejną ważną inwestycją był remont drogi gminnej na odcinku Kościerska Huta – Nowa Wieś Kościerska. Przyniósł 1527 m.b. nowej nawierzchni. Zadanie kosztowało ponad 1 mln zł, ale dofinansowane było w połowie z RFRD. Równie istotnym zadaniem zrealizowanym w ubiegłym roku, był remont nawierzchni oraz przebudowa ul. Długiej w Łubianie. Zmodernizowany został odcinek liczący 960 m.b. Koszt jego realizacji sięgnął 946,8 tys. zł. Wybudowano również kolejny odcinek drogi gminnej Skoczkowo-Czarlina. Nowy odcinek liczy 660 m.b. Koszt jego realizacji wyniósł 325 tys. zł i dofinansowany został z Funduszu Dróg Śródpolnych. Poprawiono za pomocą płyt YOMB nawierzchnię na 700 m.b. ul. Róży Ostrowskiej we Wdzydzach. Zadanie pochłonęło 134,8 tys. zł. Na odcinku 405 m.b. wyasfaltowano ul. Spokojną w Skorzewie. Koszt prac wyniósł prawie 610 tys. zł. Płyty YOMB zostały położone również 670 m.b. drogi, która łączy Czarlinę z Czarliną Osada. Wydano na to 987,5 tys. zł. Przebudowa 83 m.b. ul. Wczasowej w Nowym Klinczu pochłonęła 39 tys. zł. Modernizacji doczekał się także 162-metrowy odcinek drogi przy blokach w Małym Klinczu. Kosztował prawie 145 tys. zł. Remontowi poddany został także 648-metrowy odcinek drogi z Szenajdy do Stawisk. Inwestycja ta pochłonęła 180 tys. zł. Za 329 tys. zł wyremontowano 671-metrowy odcinek drogi Skorzewo-Częstkowo.

Dodatkowe działania

Oprócz tego zrealizowano pięć innych inwestycji, których celem była budowa odwodnienia przy drogach i ulicach. Koszt tych zadań to 89,3 tys. zł. W ubiegłym roku rozpoczęto również dwie duże inwestycje. To budowa drogi Korne-Owśnicie, której koszt sięga ponad 6,8 mln zł i remont ul. Stolema we Wdzydzach. Obie inwestycje trwają. Do tematu będziemy powracać.

Red.

Kościerska Huta również doczekała się nowej inwestycji drogowej.
Zmodernizowana ul. Spokojna w Skorzewie.

Komentarze