Gmina Liniewo Inwestycje

Gmina Liniewo. Plany rozbudowy infrastruktury wodnej. Sołectwo Wysin otrzyma dużą inwestycję wodną

Poprawa jakości wody dla mieszkańców Wysina i Chrustów Wysińskich leży u podstaw planowanej przez gminę inwestycji  na najbliższe lata. Dodatkowo ma ona poprawić retencję wód opadowych na tym terenie.

Władze gminy Liniewo w sposób systematyczny i zaplanowany realizują przebudowę sieci wodociągowej w poszczególnych sołectwach. Jej celem jest poprawienie jakości dostarczanej mieszkańcom wody oraz zabezpieczenie ich przed spadkami jej ciśnienia w czasie letnim.

W roku ubiegłym taka potężną inwestycję zrealizowano w Lubieszynie, budując tam stację pomp, zbiorniki wody i dodatkowo system wodociągów tam, gdzie go  nie było. Teraz w planach gminy przyszedł czas na Wysin i Chrósty Wysińskie.

Teraz projekt, póżniej inwestycja

Jak informuje Krystian Breski z wydziału komunalnego urzędu gminy, do końca br. planowane jest zakończenie prac związanych  z wykonaniem projektu budowlanego związanego z budową sieci wodociągowej jak i zbiorników retencyjnych dla Wysina i Chróstów Wysińskich. Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców tych terenów. Projekt przewiduje poza siecią wodociągową wykonanie zbiorników retencyjnych w Wysinie – 2 szt. oraz w Chróstach Wysińskich 2 szt. Każda miejscowość zostanie wyposażona także w układ pompowy II stopnia. Ponadto projekt przewiduje utwardzenie dróg w miejscu prowadzonych prac na odcinku ponad 1 km.

Dalsze plany

Urząd gminy przygotowuje się  także do poprawy dostaw wody w miejscowości  Stary Wiec. Prace na tym terenie mają polegać na budowie nowego otworu studziennego. Obecnie kończymy procedurę polegającą na przygotowaniu dokumentacji geologicznej, a po jej zakończeniu przystąpimy do prac budowlanych.

Gmina inwestuje również w modernizację oczyszczalni ścieków w Orlu. Ostatnio  zawarto umowę na dostawę nowej turbiny, której koszt wynosi blisko 120 tys zł. Stare urządzenie służyło w oczyszczalni przez blisko 10 lat.

Do tematu będziemy powracać.

Nad./opr.red

Wcześniej zmodernizowano ujęcie wody w Lubieszynie, teraz przyszedł czas na Wysin

Komentarze