Gmina Szemud Inwestycje Samorząd

Gmina Szemud. Sesja budżetowa. 55 mln zł na inwestycje w gminie i prawie 30 mln zł w spółce komunalnej

W części roboczej sesji z 28 grudnia 2023 roku radni gminni przyjęli plan finansowy samorządu na rok 2024. Jego kwoty robią wrażenie i można je porównać do budżetów niektórych pomorskich miasteczek. Co istotne, jak podkreśla wójt, gmina mając stosunkowo niskie zadłużenie, jest gotowa sięgać po kolejne inwestycje, stąd zaplanowane kwoty mogą jeszcze mocno wzrosnąć. 

Uchwała budżetowa przewiduje dochody gminy w 2024 roku na poziomie ponad 158,6 mln zł. Natomiast wydatki zaplanowano na kwotę przeszło 173,3 mln zł, w tym na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 55,8 mln zł. W związku z tym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 14,6 mln zł. Ma on w całości zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, emisji obligacji i wolnych środków.

– Zadłużenie gminy jest na bardzo bezpiecznym poziomie, który wynosi 24, 25 proc. Wraz ze wzrostem kwoty budżetu po stronie dochodów w ciągu roku uważam, że na koniec br. może ono wynosić kilkanaście procent. Ale musimy mieć też rezerwę, aby być gotowym na kolejne inwestycje z zewnętrznych pieniędzy, a wiadomo one potrzebują wkładu własnego, który sięga od 20 do nawet 50 proc. Mamy gotowe projekty i jesteśmy przygotowani na środki z KPO, czy innych programów – mówi wójt Ryszard Kalkowski.

Plan inwestycji

Na inwestycje w 2024 roku gmina zaplanowała wydać 55,8 mln zł. Najwięcej pochłoną te związane z oświatą i infrastrukturą sportową – w sumie 19,9 mln zł. Po ponad 3,56 mln zł zabezpieczono na budowę boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Bojanie i przy placówce w Szemudzie. Podobne boiska powstaną w Czestkowie, Jeleńskiej Hucie i Łebieńskiej Hucie – na każdą z tych inwestycji zabezpieczono po 2,83 mln zł, zaś budowa boiska w Koleczkowie wyniesie 1,6 mln zł. Samorząd zabezpieczył też 2,4 mln zł na rozbudowę budynku szkoły w Łebieńskiej Hucie.

Budowa i modernizacja gminnych pochłonie niewiele ponad 19,1 mln zł, z czego 6 mln zł pochłonie przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do „Węzła Koleczkowo” Trasy Kaszubskiej S6 i kolejne 6 mln zł wyniesie rozbudowa układu drogowego w Szemudzie. Budowa drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego w Szemudzie ma kosztować 3,4 mln zł. W budżecie zabezpieczono również 688 tys. zł na przebudowę ul. Lesoki w Bojanie i 655 tys. zł na remont ul. Świętego Józefa, Wrzosowa, Jana Chrzciciela także w Bojanie.

Zabezpieczono także kwotę 4,5 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kielnie i Warznie. Zaplanowano także rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą w Bojanie za kwotę 3,8 mln zł. Samorząd zaplanował także budowę parku sportowo – rekreacyjnego oraz budynku usługowego w Bojanie za 2,6 mln zł.

D. Tryzna

Aleksandra Perz, przewodnicząca Rady Gminy Szemud

Jesteśmy dumni z tego, że 30 mln zł to środki pozyskane z zewnątrz. Sami nie mamy takiej możliwości, aby tak duże inwestycje realizować. Choć nasza gmina nie jakaś biedna, to jednak te dochody są niewystarczające, aby realizować inwestycje za 50 mln zł.

Co do inwestycji mamy ambitne zamierzenia. To przede wszystkim drogi do utwardzenia. Tak jak zawsze mówiliśmy i z takim hasłem przystępował wójt do wyborów „Drogi, drogi, wójcie drogi”. W ostatnim 10-leciu utwardziliśmy ich 150 km, ale na terenie całej gminy jest ich 560 km. Na drugim miejscu jest oświata. Mamy planowane rozbudowy szkoły w Łebieńskiej Hucie i budowę zadaszonych boisk szczególnie przy małych szkołach np. w Częstkowie, Koleczkowie, To ciągle leży na sercu, bo widzimy, jak bardzo te inwestycje są potrzebne.

Ryszard Kalkowski, wójt gminy Szemud

Budżet na 2024 rok jest budżetem odważnym, ponieważ po stronie wydatków mamy ponad 170 mln zł, a po stronie dochodów 155 mln zł. Jeszcze 4, 5 lat temu nie przekraczaliśmy po jednej i po drugiej stronie 100 mln zł. A dziesięć lat temu było to ledwie 45, 48 mln zł.

Co ważne, jest to budżet bez środków 500 czy 800+. Gdybyśmy mieli te środki, to na pewno byłoby ponad 200 mln zł. Myślę, że to budżet porównywalny z niejednym miejskim.

Na inwestycje bieżącego roku przeznaczamy 55 mln zł, ale już mamy sygnały, że będą kolejne dofinansowania, więc kwota ta na pewno wzrośnie. Środków zewnętrznych mamy już teraz ponad 30 mln zł. Dodatkowo wszystko wskazuje, że nasza spółka GPK zrealizuje w 2024 roku inwestycje na około 30 mln zł. Także podsumowując uważam, że jest to dobry budżet.

Komentarze