Gmina Lipusz Samorząd

Gmina Lipusz. Z XXXIX sesji Rady Gminy. Przyszłoroczny budżet uchwalony jednogłośnie

W ubiegłą środę odbyła się jedna z najważniejszych w ciągu roku sesji. Podczas niej radni pochylili się nad procedowaniem uchwały budżetowej. Ostatecznie przyszłoroczny plan finansowy został przyjęty jednogłośnie.

Budżet na  rok 2022 przewiduje pozyskanie dochodów w wysokości ponad 22,4 mln zł. Natomiast wydatki ustalono na poziomie przeszło 24,2 mln zł, z czego na inwestycje samorząd zabezpieczył środki w kwocie 4,87 mln zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1,85 mln zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Najważniejsze, przyszłoroczne inwestycje

Wśród czołowych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na kolejny rok jest m.in. przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz. Zadanie to pochłonie prawie 1,5 mln zł. Kolejną ważną inwestycją jest ,,Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego’’. Na jej realizację samorząd zabezpieczył 1,26 mln zł. W planie inwestycyjnym jest także rozbudowa remizy OSP w Lipuszu za 600 tys. zł. Budowa kładki przez rzekę Wdę pochłonie 544 tys. zł. Niewiele mniej środków zostanie przeznaczonych na kontynuację zadania pn. ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda’’. Łącznie w planie inwestycyjnym wyróżniono jedenaście pozycji.  

Przyszłoroczny budżet został przyjęty jednogłośnie, czternastoma głosami ,,za’’.

Red.

Komentarze