Gmina Nowa Karczma Inwestycje

Gmina Nowa Karczma. Rozbudowa infrastruktury drogowej. Trzy projekty z dofinansowaniem RFRD

Gmina Nowa Karczma w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg wnioskowała o dofinansowanie czterech zadań drogowych. Ostatecznie jej trzy wnioski zostały pozytywnie zaakceptowane przez co do budżetu gminy wpłynie prawie 1,35 mln zł.

Pierwszy wniosek dotyczy odbudowy drogi gminnej w miejscowości Grabówko. Chodzi o jej odcinek od drogi wojewódzkiej nr 224 do końca zabudowań wraz ze skrzyżowaniami. W ramach inwestycji główna ulica uzyska nową nawierzchnię asfaltową, powstanie ciąg pieszo – rowerowy i zostaną przebudowane cztery skrzyżowania. Na całej długości ulica uzyska oświetlenie. Wartość zadania to prawie 1,05 mln zł, natomiast dofinansowanie wyniosło łącznie blisko 525 tys. zł. Inwestycja zaczęła być realizowana w roku ubiegłym, a w bieżącym do położenia została tylko ostatnia ścieralna warstwa asfaltu.

Dofinansowanie dostało również zadanie drogowe dotyczące przebudowy ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki w Nowej Karczmie. To jest drugi etap inwestycji dotyczącej budowy drogi łączącą Nowa Karczmą z Zieloną Wsią. Zadanie było dwuletnie, warte ponad 650 tys. zł. Gmina otrzymała na to 50% środków. Inwestycja, dzięki której powstało 280 mb nowej drogi jest już praktycznie zakończona.

Pakiet ulic w Nowym Barkoczynie

Na liście wniosków dofinansowanych znalazło się również zadanie budowy dróg z kostki brukowej na osiedlu w Nowym Barkoczynie. To dokończenie – etap II realizowanej tu inwestycji. Chodzi o budowę ul. Działkowej i ul. Spokojnej do granic gminy Nowa Karczma. W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz chodników z kostki brukowej. W granicach pasa drogowego zostaną wykonane zjazdy na posesje z kostki betonowej. Na odcinku zaprojektowano próg zwalniający oraz sieć kanalizacji deszczowej. Zamontowane zostanie oświetlenie w postaci lamp typu LED. Jest to inwestycja jednoroczna, której wartość wynosi 988 tys. zł, a dofinansowanie sięgnęło 494 tys. zł. Planuje się, że zadanie zostanie wykonane do listopada br.

Czwarty wniosek na liście rezerwowej

Kolejnym z zadań zgłoszonych przez gminę do dofinansowania jest budowa drogi z miejscowości Lubieszynek do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie. Planowana wartość zadania to ponad 4, 98 mln zł.

-Ten nasz czwarty projekt znajduje się dość wysoko na liście rezerwowej. Jest na szóstej pozycji. Może w międzyczasie jakaś gmina zrezygnuje, bo otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Liczymy na to, że uda się pozyskać również środki na to zadanie. Dla nas jest to bardzo ważny projekt, gdyż dotyczy dużego osiedla w Lubieszynku – komentuje wójt gminy Andrzej Pollak

Do tematu będziemy powracać.

Nad/opr.red

Zrealizowane zadanie dotyczące przebudowy ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki.

Komentarze