Gmina Somonino Wokół nas

Gmina Somonino. Od maja obowiązuje opłata śmieciowa – 25 zł od osoby

Od 1 maja na terenie gminy Somonino obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Jest to efekt uchwał przyjętych na lutowej sesji Rady Gminy, kiedy po obszernej dyskusji, radni ostatecznie podjęli uchwałę o podwyżce stawek i nowym systemie ich naliczania.

 Obowiązujący do tej pory system, który mówił o ryczałtowym obciążaniu gospodarstw domowych został zmieniony na rzecz naliczania od osoby. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. Jej zapisy weszły w życie z dniem 1 maja.

Nowe stawki

Ustalono, że w przypadku odbierania odpadów w sposób selektywny, opłata będzie wynosić 25 zł od jednej osoby. Ważną rzeczą jest, że przy naliczaniu opłaty uwzględniana będzie ulga za kompostownik wynosząca 1 zł od osoby. Ustalono również stawkę opłaty podwyższonej – 100 zł do osoby miesięcznie, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Ważne postanowienia

Do właścicieli nieruchomości będą wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty wyliczonej na podstawie nowej stawki i danych zawartych w złożonej deklaracji.

Co ważne, gospodarstwa domowe, u których nie zmieniły się podstawowe dane dotyczące deklaracji śmieciowej nie muszą składać nowej deklaracji, która zazwyczaj obowiązywała przy zmianie stawek. Obowiązkowo muszą to zrobić właściciel posesji, gdzie zaszły zmiany np. w liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmieniło się miejsce zamieszkania lub zdecydowano się na kompostowaniem bioodpadów.

Przypominamy, że od kwietnia trwa w gminie kontrola tych deklaracji zapowiadając ją urząd gminy zaznaczył, że ci których deklaracje będą nieprawdziwe poniosą surową karę.

UG/opr.red

Komentarze